eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Przegląd Dermatologiczny/Dermatology Review
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
Punktacja MNiSW 2015: 12
Index Copernicus Value 2014: 8,12 (107,97)


Dwumiesięcznik „Przegląd Dermatologiczny” jest organem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. W czasopiśmie publikowane są prace oryginalne (kliniczne i doświadczalne), poglądowe, kazuistyczne, sprawozdania ze zjazdów, recenzje książek, komunikaty, listy do redakcji oraz prace specjalne (na zamówienie redakcji), dotyczące wybranych zagadnień dermatologicznych i interdyscyplinarnych. Prace nadsyłane do redakcji są recenzowane. Czasopismo dostępne jest również w formie elektronicznej.

Rok założenia czasopisma 1906
od roku 1906 do roku 1913 Przegląd Chorób Skórnych i Wenerycznych
od roku 1914/18 do roku 1951 Przegląd Dermatologiczny
od roku 1951 do roku 1958 Przegląd Dermatologii i Wenerologii
od roku 1959 Przegląd Dermatologiczny


Wydanie papierowe czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).

Liczba wydań: 6 zeszytów rocznie.

Dostęp do artykułów publikowanych w czasopiśmie jest otwarty (OD)

Copyright: © 2016 Polish Dermatological Association. To jest czasopismo Open Access, wszystkie opublikowane artykuły są rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.
REDAKCJA

Zespół redakcyjny
Redaktor Naczelny
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Olszewska
Katedra i Klinika Dermatologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zastępca Redaktora Naczelnego
dr hab. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska
Katedra i Klinika Dermatologii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zastępca Redaktora Naczelnego
dr hab. Wojciech Baran, prof. UMW
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Redaktor statystyczny
Małgorzata Misztal

Redaktorzy językowi
Arleta Czarnik, Beata Pasturczak-Lewandowska, Richard Ashcroft

Adres
Redakcja czasopisma Przegląd Dermatologiczny
ul. Koszykowa 82A
02-008 Warszawa
tel. +48 22 502 14 68
dermatologyreview@termedia.pl

Komitet Naukowy
Zygmunt Adamski (Poznań, Polska)
Grażyna Broniarczyk-Dyła (Łódź, Polska)
Ligia Brzezińska-Wcisło (Katowice, Polska)
Grażyna Chodorowska (Lublin, Polska)
Paulo Cunha (Sao Paulo, Brazylia)
Rafał Czajkowski (Bydgoszcz, Polska)
Iwona Flisiak (Białystok, Polska)
Uwe Gieler (Giessen, Niemcy)
Wiesław Gliński (Warszawa, Polska)
Robert Gniadecki (Kopenhaga, Dania)
Marek Haftek (Lyon, Francja)
Jana Hercegova (Praga, Czechy)
Mared Jonkman (Groningen, Holandia)
Andrzej Kaszuba (Łódź, Polska)
Camila Krysicka-Janninger (Newark, NJ, USA)
Oleksander Litus (Kijów, Ukraina)
Sławomir Majewski (Warszawa, Polska)
Romuald Maleszka (Szczecin, Polska)
Tomasz Mroczkowski (Nowy Orlean, USA)
Milos Nikolic (Belgrad, Serbia)
Roman Nowicki (Gdańsk, Polska)
Witold Owczarek (Warszawa, Polska)
Waldemar Placek (Olsztyn, Polska)
Lidia Rudnicka (Warszawa, Polska)
Robert A. Schwarz (Newark, NJ, USA)
Jerry Shapiro (Vancouver, Kanada)
Sonja Stander (Minster, Niemcy)
Anna Sysa-Jędrzejowska (Łódź, Polska)
Jacek Szepietowski (Wrocław, Polska)
Antonella Tosti (Bolonia, Włochy)
Shyam Verma (Vadodra, Indie)
Anna Wojas-Pelc (Kraków, Polska)
Uwe Wollina (Drezno, Niemcy)
Gil Yosipowitch (USA)

Honorowy Komitet Naukowy
Eugeniusz Baran (Wrocław, Polska)
Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska (Kraków, Polska)
Jerzy Bowszyc (Poznań, Polska)
Bożena Chodynicka (Białystok, Polska)
Stefania Jabłońska (Warszawa, Polska)
Kazimierz Jakubowicz (Warszawa, Polska)
Barbara Lecewicz-Toruń (Lublin, Polska)
Adam Nowak (Szczecin, Polska)
Zofia Olszewska (Łódź, Polska)
Anastazy Omulecki (Łódź, Polska)
Jadwiga Roszkiewicz (Gdańsk, Polska)
Wojciech Silny (Poznań, Polska)
Andrzej Stapiński (Warszawa, Polska)
Henryk Szarmach (Gdańsk, Polska)
Stanisław Zabielski (Warszawa, Polska)

Lista Recenzentów
Lista Recenzentów.pdf


Przegląd Dermatologiczny jest indeksowany w bazach: Index Copernicus, EBSCO oraz przez MNiSW.
Wydanie papierowe czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Index Plus
WYDAWCA

Adres
TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Biuro w Warszawie
tel./faks + 48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa
Janusz Michalak

Dyrektor Naukowy Wydawnictwa
Maciej Banach

Sekretarz Redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl

Dział Marketingu i Reklamy
Agnieszka Mańkowska
tel. +48 61 822 77 81, wew. 404
kom. +48 512 027 379
a.mankowska@termedia.pl

Dział Dystrybucji i Prenumeraty
Marlena Chraplewska
tel./faks: +48 61 656 22 00
prenumerata@termedia.pl
Czasopismo jest finansowane przez wydawnictwo medyczne Termedia
eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe