eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Przegląd Menopauzalny
Bieżący numer Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Archiwum Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank


4/2004
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie zakażeń przenoszonych drogą płciową w położnictwie i ginekologii

Marek Spaczyński

Prz Menopauz 2004; 4: 15-21
Do przygotowania rekomendacji Polskie Towarzystwo Ginekologiczne powołało 1 lipca 2004 r. Komisję w składzie:
przewodniczący – dr hab. Tomasz Niemiec
członkowie:
prof. dr hab. Marek Spaczyński
prof. dr hab. Jacek Brązert
prof. dr hab. Krzysztof Drews
prof. dr hab. Krzysztof Szaflik
prof. dr hab. Artur Jakimiuk
prof. dr hab. Leszek Pawelczyk
dr hab. Witold Kędzia
dr n. med. Romuald Piotr Niecewicz

Opracowane rekomendacje mają ułatwić zapobieganie, diagnostykę oraz leczenie chorób przenoszonych drogą płciową.
Zapobieganie i kontrola chorób przenoszonych drogą płciową opiera się na następujących zasadach:
- edukacji i poradnictwie dotyczącym promocji bezpiecznych zachowań seksualnych,
- identyfikacji bezobjawowych osób zakażonych i/lub z objawami klinicznymi, które same nie szukają możliwości diagnostyki i leczenia,
- skutecznej diagnostyki i leczenia osób zakażonych,
- identyfikacji, oceny, poradnictwa i leczenia partnerów seksualnych osób zakażonych chorobami przenoszonymi drogą płciową,
- szczepieniach poprzedzających ekspozycję osób zagrożonych chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Poradnictwo i leczenie chorób przenoszonych droga płciową powinno być prowadzone z zachowaniem zasady poufności. Wszystkie procedury diagnostyczne oraz leczenie osób podejrzanych lub zakażonych chorobami przenoszonymi drogą płciową mogą być przeprowadzone po uprzednim uzyskaniu świadomej, pisemnej zgody osoby konsultowanej.

Pełne badanie w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową obejmuje:
- wywiad dotyczący objawów klinicznych,
- informacje na temat przebytych chorób przenoszonych drogą płciową,
- wywiad dotyczący zachowań seksualnych: aktualni partnerzy, rodzaj kontaktów, stosowanie barierowych środków antykoncepcyjnych,
- obecność objawów chorób przenoszonych drogą płciową u partnerów seksualnych,
- stosowane w przeszłości i aktualnie leki (antybiotyki, inne leki przeciwbakteryjne lub przeciwwirusowe),
- znane uczulenia na leki,
- wywiad dotyczący czynników ryzyka zakażenia HIV i/lub wirusowym zapaleniem wątroby typu B,
- wywiad dotyczący przeszłości położniczej, przebytych chorób kobiecych i wykonanych badań przesiewowych (badania...


Pełna treść artykułu...
© 2015 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe