eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank


6/2007
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Hipoplazja tętnicy kręgowej – kryteria oceny morfologicznej w badaniu ultrasonograficznym a parametry przepływu

Marek Mysior, Agata Majos, Ludomir Stefańczyk

Przegląd Menopauzalny 2007; 6: 371–375

Cel pracy:

Celem pracy było określenie cech diagnostycznych hipoplazji tętnicy kręgowej w badaniu ultrasonograficznym w odniesieniu do uznanych kryteriów hemodynamicznych.

Materiał i metody:

U 113 osób wykonano badanie ultrasonograficzne z oceną przepływu (USG-CD) i angio-MR (na podstawie MR wyłączano przypadki krętego przebiegu naczyń, istotnych zwężeń oraz anomalii anatomicznych). Następnie na podstawie oceny średnicy i prędkości przepływu w badaniu dopplerowskim obliczono objętość minutową przepływu. Grupa badana została podzielona na 4 podgrupy w zależności od stopnia asymetrii średnic między stronami. Badano zależność objętości minutowej przepływu od średnicy tętnicy oraz od stopnia asymetrii. Po analizie danych z piśmiennictwa za poziom uzasadniający rozpoznanie hipoplazji przyjęto przypadki, w których udział węższej z tętnic w całkowitej objętości przepływu przez tętnice kręgowe nie przekraczał 10%. Tak zdefiniowane kryterium spełniały tętnice o średnicy nie większej niż 2 mm (średni udział w objętości minutowej 8%, zakres 2–23%, SD 6%) oraz tętnice węższe w sytuacji, gdy tętnica kontralateralna była co najmniej
2-krotnie szersza (średni udział w objętości minutowej 8%, zakres 2–15%, SD 4%).

Wyniki:

Najlepszym morfologicznym kryterium uzasadniającym rozpoznanie hipoplazji okazało się porównanie średnic między stronami – różnica co najmniej 2-krotna (czułość 86%, specyficzność 96%), nieco gorszy – szerokość tętnicy do 2 mm (czułość 71%, specyficzność 98%). Ocena średnicy tętnicy kręgowej w badaniu ultrasonograficznym i angio-MR okazała się zgodna, nieco niższe wymiary w badaniu angio-MR mogą wynikać z obrazowania sygnału przepływu, a nie ścian naczyń.


Objective:

Vertebral hypoplasia is a frequently encountered anatomical anomaly. Although diagnosed by morphological criteria, the limiting diameter of the hypoplastic artery and the degree of side-to-side asymmetry have not been settled unequivocally. We attempted to correlate the diameters of the vertebral arteries with haemodynamic criteria of hypoplasia.

Material and methods:

113 healthy volunteers underwent ultrasonography and angio-MR. Cases of vessel tortuosity, significant atherosclerotic lesions and anatomical anomalies were excluded. Then based on diameters of vertebral arteries and flow velocities the flow volume was calculated. Patients were divided into four groups according to the diameter side-to-side asymmetry. The impact of the diameter of the narrower artery and the side-to-side asymmetry on the flow volume was examined. Based on the literature the threshold value of flow volume for the hypoplastic artery was settled at 10% of the total vertebral flow volume. The haemodynamic criterion so defined responded to the arteries less than or equal to 2 mm (the average flow volume ratio 8%, range 2-23%, SD 6%) or the arteries where the diameter difference between sides was twofold (the average flow volume ratio 8%, range 2-15%, SD 4%).

Results:

The most appropriate morphological criterion of hypoplasia appeared to be the side-to-side asymmetry 2:1 (sensitivity 86%, specificity 96%), followed by the diameter of the narrower artery 2 mm or less (sensitivity 71%, specificity 98%).
słowa kluczowe:

hipoplazja kręgowa, niewydolność tętnicy podstawnej, ultrasonografia

© 2015 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe