Reumatologia
 
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
Wyszukiwanie
6/2010
 
Poleć ten artykuł innym:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł oryginalny
Epidemiologiczna i kliniczna ocena guzków Heberdena i Boucharda

Paweł Piędel, Leszek Szczepański

Reumatologia 2010; 48, 6: 380–384
Badania podjęto w celu uzyskania orientacyjnego określenia występowania zmian zwyrodnieniowych stawów międzypaliczkowych rąk w polskiej populacji i oceny znaczenia tych zmian dla chorych. Zbadano 100 osób, oceniając stawy palców II, III, IV, V u 50 mężczyzn i 50 kobiet w wieku od 47 do 84 lat (średnia wieku 62 lata). Guzki Heberdena (zmiany zwyrodnieniowe stawów międzypaliczkowych dalszych) wykryto u 59 osób, a guzki Boucharda (zmiany w stawach bliższych) w 27 przypadkach. W zdecydowanej większości stopień zaawansowania tych zmian był niewielki. Najczęściej zmiany były zlokalizowane na palcu II, gdzie były najbardziej zaawansowane. Najrzadsze i najmniejsze były zmiany stawów palca IV. Guzki Boucharda okazały się dwukrotnie, a guzki Heberdena prawie dwukrotnie częstsze u kobiet niż u mężczyzn. W prawych rękach wykrywano nieco częściej zmiany zwyrodnieniowe, ale w lewych rękach więcej było zmian bardziej zaawansowanych. Skargi na bóle rąk zgłosiło 64% kobiet i 36% mężczyzn z chorobą zwyrodnieniową palców rąk. Dla 8% kobiet i 17% mężczyzn, u których wykryto guzki, dolegliwości te były związane z istotnym ograniczeniem funkcji rąk. Wyniki badań z użyciem czynnościowego wskaźnika Dreisera wykazały, że stopień upośledzenia sprawności rąk zależał głównie od dolegliwości – był znacznie większy w rękach bolesnych (6,98 pkt) niż niebolesnych (1,24 pkt). Aż 32 chorych szukało wcześniej różnych form leczenia guzków Heberdena i Boucharda. Najczęściej stosowali oni farmakoterapię. Zmiany zwyrodnieniowe stawów palców rąk są bardzo częste w polskiej populacji. Dla znaczącej części chorych stanowią one istotny problem zdrowotny.

The aim of the study was to assess the prevalence and the clinical problems of the osteoarthritis of hand joints in the Polish population. We have assessed the hand joints (finger II, III, IV and V) of 100 persons aged 47–84, mean age: 62 years (50 men and 50 women). Heberden’s nodes (osteoarthritis of the distal interphalangeal joints) were found in hands of 59 persons and Bouchard’s nodes (proximal joints) – in 27. In the majority of the joints, degenerative changes were small or minimal (only palpable). The second finger was the most often affected one, while the fourth finger was the least affected. Advanced changes were the most frequent in the second finger. The prevalence of the Bouchard’s nodes was 2 times higher; and that of the Heberden’s nodes was almost 2 times higher in women than in men. In right hands slightly more nodes were found but nodes in left hands were more advanced. The affected hands were painful in 64% of women and 36% of men. Seventeen percent of men and 8% of women with osteoarthritis of hand joints complained of real impairment of the hands’ function. Disability of hands was much greater in painful hands (6.98 points of Dreiser’s index) than in asymptomatic hands (1.24 points). As many as 32 osteoarthritic patients looked for some kind of treatment, mainly pharmacotherapy. Osteoarthritis of hands is very common in the Polish population. For some patients this is an important health problem.
słowa kluczowe:

choroba zwyrodnieniowa stawów rąk

Polecamy
Książki:
Bates – kieszonkowy przewodnik po badaniu podmiotowym i przedmiotowym
Lynn S. Bickley

REDAKTORZY WYDANIA POLSKIEGO:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
dr n. med. Piotr Jędrusik


Format: 108x180
Liczba stron: 432
Oprawa: miękka
 
Cała prawda o e-papierosach

Jean-François Etter, Gérard Mathern

Format: 125x197 mm
Liczba stron: 208
Oprawa: miękka
 
Internet:
Studenci Medycyny i Farmacji
Portal adresowanych do studentów uczelni medycznych w Polsce i za granicą.
Polityka prywatności Polityka reklamowa Napisz do nas Nota prawna Regulamin
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej: sprawdź tutaj
Created by Bentus
PayU - płatności internetowe