eISSN: 2299-0054
ISSN: 1895-4588
Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne/Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
Bieżący numer Archiwum Videoforum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2008
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Resekcja rękawowa żołądka

Anna Trybull, Agata Frask, Maciej Michalik

Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne 2008; 3 (4): 205–209
Celem pracy jest przedstawienie obecnego poglądu na wykorzystanie i skuteczność metody „sleeve gastrectomy” w leczeniu otyłości. Nie jest ona nową metodą, ale dopiero od kilku lat zaczyna się dostrzegać korzyści wynikające z jej zastosowania, również jako izolowanej procedury. Pojawia się coraz więcej badań porównujących ją z tradycyjnymi operacjami bariatrycznymi i oceniających jej zalety. Dostrzeżono jednocześnie konieczność przeprowadzenia badań dopracowujących tę metodę operacyjną pod względem technicznym oraz bardziej długoterminowych obserwacji jej zastosowania.

The aim of this study is to present current views on the use and efficacy of sleeve gastrectomy for treatment of obesity. This method is not new but for a few years the benefits of its use have been apparent also as an isolated procedure. There are many scientific studies to compare SG with other traditional bariatric operations and assess its advantages. Simultaneously it has been necessary to carry out examinations to improve this procedure technically and to take a long-term follow-up.
słowa kluczowe:

„sleeve gastrectomy”, otyłość, chirurgia bariatryczna

  
© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe