ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology
 
SCImago Journal & Country Rank
Search
7/2008
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Efficacy of targeted therapy in patients with renal cell carcinoma with pre-existing or new bone metastases

Jakub Żołnierek, Paweł Nurzyński, Przemysław Langiewicz, Sylwia Oborska, Anna Waśko-Grabowska, Ewa Kusztal, Beata Obrocka, Cezary Szczylik

Współczesna Onkologia (2008) vol. 12; 7 (308–313)

Background: This single-centre retros-pective analysis of data from three randomized studies and two expanded-access studies compared the effect of interferon (IFN)-alpha, sunitinib, and sorafenib on the occurrence and progression of metastatic bone lesions in patients with renal cell carcinoma (RCC).
Material and methods: In total, 292 patients were included in the analysis; 107 received sunitinib 50 mg/day in 6-week cycles (Schedule 4/2), 147 received sorafenib 800 mg/day, and 38 received placebo or IFN-alpha 9 MU three times per week.
Results: Pre-existing metastatic bone lesions were reported in 82 patients, of which 30 experienced progression. Twenty-three of 210 patients developed new bone lesions during the study. Overall, sunitinib appeared slightly more effective than sorafenib or IFN-alpha at extending mean time to progression of pre-existing bone lesions (p=0.057). Compared with sorafenib, sunitinib significantly decreased formation (p=0.034) and prolonged time to occurrence of new bone lesions (p=0.047).
Conclusions: Further evaluation of the effect of these therapies on bone metastases in RCC is warranted.
keywords:

renal cell carcinoma, sunitinib malate, sorafenib tosylate, IFN-alpha, metastasis

Featured products
Books:
Bates – kieszonkowy przewodnik po badaniu podmiotowym i przedmiotowym
Lynn S. Bickley

REDAKTORZY WYDANIA POLSKIEGO:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
dr n. med. Piotr Jędrusik


Format: 108x180
Liczba stron: 432
Oprawa: miękka
 
NOWOŚĆ!
Stany nagłe w onkologii. Występowanie i leczenie
pod redakcją Andrzeja W. Szawłowskiego i Grzegorza Wallnera
2 tomy

TOM I - Format: B5, liczba stron: 340, oprawa miękka
cena: 92.00 zł

TOM II - Format: B5, liczba stron: 444, oprawa miękka
cena: 92.00 zł

 
Kompendium postępowania w nowotworach wątroby
pod redakcją Krzysztofa Simona i Krzysztofa KrzemienieckiegoFormat: A5
Liczba stron: 88
Oprawa: miękka
 
Cała prawda o e-papierosach

Jean-François Etter, Gérard Mathern

Format: 125x197 mm
Liczba stron: 208
Oprawa: miękka
 
Internet:
Studenci Medycyny i Farmacji
Portal adresowanych do studentów uczelni medycznych w Polsce i za granicą.
Copyright notice Privacy policy Advertising policy Contact us
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here
Created by Bentus
PayU - płatności internetowe