ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology
 
SCImago Journal & Country Rank
Search
1/2004
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Epidemiology of chronic myeloid leukemia

Andrzej Hellmann, Jan Maciej Zaucha, Małgorzata Stachera-Grzenkowicz, Witold Prejzner, Wojciech Homenda

Współcz Onkol (2004) vol. 8; 1 (8–14)
This article presented the epidemiological data of the patients with diagnosed chronic myeloid leukemia in 1993–2002. The patients lived in the Pomorskie province.
164 patients (64 women and 100 men) with chronic myeloid leukemia treated at the Department of Hematology of the Gdańsk Medial University, hematology outpatients departments and city hospitals in the Pomorskie province were analyzed. The overall age standardized incidence rate for chronic myeloid leukemia in the Pomorskie province is 0.9/100 000 per year. The age standardized rate is higher for males (1.1/100 000 per year) to females (0.7/100 000 per year). There is a preponderance of males and the sex ratio of males to females is 1.9:1.
The highest incidence rate for males was observed in the age group of more than 60 years with the value of 3.21/100 000 per year. The highest incidence rate for females was also observed in the age group of more than 60 years. The overall prevalence rates for chronic myeloid leukemia in 2002 were 4.0/100 000 persons. The highest mortality rate (1.59/100 000 persons) was observed in the oldest reported group (>60 years). The highest number of diagnosed patients with CML was in 2001: 25 cases, the fewest patients: in 1993 and 2000 – 10 cases. The median age at the diagnosis was 52 years, the older population was that of females (median age of 55 years), the younger population was that of males (median age of 50 years). At the time of diagnosis the most patients were in the chronic phase (89.7%). According to the data, the estimated number of patients with CML in Poland is 1 400.
keywords:

chronic myeloid leukemia, epidemiology, incidence

Featured products
Books:
Bates – kieszonkowy przewodnik po badaniu podmiotowym i przedmiotowym
Lynn S. Bickley

REDAKTORZY WYDANIA POLSKIEGO:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
dr n. med. Piotr Jędrusik


Format: 108x180
Liczba stron: 432
Oprawa: miękka
 
NOWOŚĆ!
Stany nagłe w onkologii. Występowanie i leczenie
pod redakcją Andrzeja W. Szawłowskiego i Grzegorza Wallnera
2 tomy

TOM I - Format: B5, liczba stron: 340, oprawa miękka
cena: 92.00 zł

TOM II - Format: B5, liczba stron: 444, oprawa miękka
cena: 92.00 zł

 
Cała prawda o e-papierosach

Jean-François Etter, Gérard Mathern

Format: 125x197 mm
Liczba stron: 208
Oprawa: miękka
 
Kompendium postępowania w nowotworach wątroby
pod redakcją Krzysztofa Simona i Krzysztofa KrzemienieckiegoFormat: A5
Liczba stron: 88
Oprawa: miękka
 
Internet:
Studenci Medycyny i Farmacji
Portal adresowanych do studentów uczelni medycznych w Polsce i za granicą.
Copyright notice Privacy policy Advertising policy Contact us
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here
Created by Bentus
PayU - płatności internetowe