ISSN: 1505-8409
Guide for GPs
 
Search
5/2008
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Epilepsy and dementia

Cezary Siemianowski

Przew Lek 2008; 5: 30-33
dementia, cognitive decline in epilepsy, epilepsy in the elderly.
keywords:

The influence of epileptic seizures on dementia development in chronic epileptic patients as well as the cognitive decline after long-term use of antiepileptic drugs is a major problem in this group of patients This review is a brief summary of current statements on that theme The second part of the paper is particularly dedicated to the problem of seizures among Alzheimer’s patients and methods of therapy of epilepsy in the elderly

Featured products
Books:
Bates – kieszonkowy przewodnik po badaniu podmiotowym i przedmiotowym
Lynn S. Bickley

REDAKTORZY WYDANIA POLSKIEGO:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
dr n. med. Piotr Jędrusik


Format: 108x180
Liczba stron: 432
Oprawa: miękka
 
Cała prawda o e-papierosach

Jean-François Etter, Gérard Mathern

Format: 125x197 mm
Liczba stron: 208
Oprawa: miękka
 
Kompresjoterapia
pod redakcją Arkadiusza Jawienia
i Marii T. Szewczyk

format A5
liczba stron 152
oprawa miękka
 
Osobiste pompy insulinowe i ciągłe monitorowanie glikemii
Ulrike Thurm, Bernhard Gehr
redaktorzy wydania polskiego: Bogna Wierusz-Wysocka i Andrzej Gawrecki

Format: A5
Liczba stron: 512
Oprawa miękka
 
Internet:
Studenci Medycyny i Farmacji
Portal adresowanych do studentów uczelni medycznych w Polsce i za granicą.
Copyright notice Privacy policy Advertising policy Contact us
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here
Created by Bentus
PayU - płatności internetowe