eISSN: 1897-4252
ISSN: 1731-5530
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2016
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Intramural esophageal tumors

Mariusz P. Łochowski, Katarzyna Kozak, Marek Rębowski, Józef Kozak

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2016; 13 (4): 319-321
Wstęp: Śródścienne guzy przełyku (ŚGP) zlokalizowane są pomiędzy niezmienioną błoną śluzową a mięśniówką. Patologie te mogą mieć charakter łagodny lub złośliwy.

Cel: Przedstawienie problemów diagnostyczno-leczniczych ŚGP.

Materiał i metody: W latach 2010–2015 leczono 11 chorych z ŚGP. Diagnostykę przeprowadzono na podstawie następujących badań: gastroskopii, tomografii komputerowej (TK) klatki piersiowej, ultrasonografii przezprzełykowej z biopsją cienkoigłową (EUS z FNB) i pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) przełyku w przypadku braku weryfikacji histopatologicznej.

Wyniki: Dzięki przeprowadzonej diagnostyce rozpoznano: nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego (GIST) w 1 przypadku, raka gruczołowego przełyku w 1 przypadku oraz 2 torbiele przełyku. W pozostałych 7 przypadkach nie uzyskano rozpoznania histopatologicznego. Na podstawie obrazu radiologicznego wysunięto podejrzenie mięśniaka gładkokomórkowego. Resekcję przełyku wykonano w guzach złośliwych oraz w 1 przypadku dużej zmiany łagodnej. W pozostałych przypadkach, gdzie podejrzewano guz łagodny, przeprowadzono chirurgiczne wyłuszczenie guza. Pooperacyjnie rozpoznano: mięśniaka gładkokomórkowego w 6 przypadkach, schwannoma w 1 przypadku, 2 torbiele przełyku i po 1 przypadku GIST i raka przełyku.

Wnioski: Śródścienne guzy przełyku stanowią zróżnicowaną grupę nowotworów łagodnych i złośliwych. W każdym przypadku ŚGP należy dążyć do jego histopatologicznego rozpoznania. Leczenie zależy od lokalizacji, wielkości i typu histopatologicznego zmiany.

Introduction: Intramural esophageal tumors (IET) are located between unchanged mucous membrane and muscularis mucosae. They can be both benign and malignant.

Aim: To evaluate diagnostic and therapeutic difficulties of IET.

Material and methods: During the years 2010–2015, 11 patients with IET were treated in our clinic. Diagnostics included gastroscopy, computed tomography of the chest, endoscopic ultrasound (EUS) guided fine needle biopsy, and positron emission tomography (PET) of the esophagus in cases with no histopathological confirmation.

Results: Based on the conducted analysis we diagnosed 1 case of gastrointestinal stromal tumor (GIST), 1 case of adenocarcinoma, and 2 cases of esophageal cysts. In another 7 cases radiological images resembled leiomyoma but with no histopathological confirmation. Esophagectomy was performed in 2 cases of malignant tumors and 1 case of a large benign tumor. In other cases surgical enucleation of tumors was performed. Postoperatively we diagnosed 6 cases of leiomyoma, 1 case of schwannoma, 2 esophageal cysts, 1 case of GIST and 1 of esophageal cancer.

Conclusions: Intramural esophageal tumors is a very diverse group of tumors, both malignant and benign. In every case of IET we should seek histopathological conformation. Treatment of IET depends on localization, size and histopathological type of lesion.
słowa kluczowe:

śródścienne guzy przełyku, diagnostyka, leczenie

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe