eISSN: 1897-4252
ISSN: 1731-5530
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2016
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Is it possible to standardize the treatment of primary spontaneous pneumothorax? Part 2: surgical methods of treatment

Wojciech Rokicki, Marek Rokicki, Jacek Wojtacha, Marek Filipowski, Agata Dżejlili, Damian Czyżewski

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2016; 13 (4): 328-333
W doniesieniu autorzy szczegółowo omawiają chirurgiczne metody leczenia samoistnej pierwotnej odmy opłucnowej (SPOO) – otwarte metody leczenia (torakotomia) oraz metody mało inwazyjne (wideotorakoskopia – VATS). Odnoszą się do metod zapobiegania nawrotom odmy, w tym do częściowego i całkowitego wycięcia opłucnej ściennej oraz pleurodezy chemicznej z użyciem techniki VATS. Przedstawiają zalety i wady każdej z tych metod. Omawiają nowe techniki pomocne w diagnostyce odmy, takie jak FEAT (fluorescein-enhanced autofluorescence thoracoscopy) oraz torakoskopię w podczerwieni. Na koniec proponują swój własny algorytm leczenia SPOOP.

The present report provides a detailed description of the surgical methods for primary spontaneous pneumothorax (PSP) treatment, from open surgery (thoracotomy) to minimally invasive procedures (video-assisted thoracoscopic surgery – VATS). It describes the methods of preventing pneumothorax recurrence, including partial or complete resection of the parietal pleura and chemical pleurodesis with VATS. The pros and cons of each method are presented. The paper also discusses new techniques for diagnosing pneumothorax, such as fluorescein-enhanced autofluorescence thoracoscopy (FEAT) and infrared thoracoscopy. Finally, the authors propose their own algorithm for the treatment of PSP.
słowa kluczowe:

torakotomia, wideotorakoskopia, pleurektomia, fluorescein-enhanced autofluorescence thoracoscopy, torakoskopia

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe