Contemporary Oncology
 
SCImago Journal & Country Rank
Search
6/2012
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Crizotinib in the treatment of non-small-cell lung cancer
[Polish version: Kryzotynib w leczeniu chorych na niedrobno komórkowego raka płuca p. 485]

Adam Płużański, Aleksandra Piórek, Maciej Krzakowski

Wspolczesna Onkol 2012; 16 (6): 480–484
[Polish version: Wspolczesna Onkol 2012; 16 (6): 485-490]
DOI (digital object identifier): 10.5114/wo.2012.32477
Recent studies have demonstrated the benefit of EGFR tyrosine kinase inhibitors in the treatment of advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC). The role of activation of the anaplastic lymphoma kinase (ALK) pathway and the presence of the fusion gene EML4-ALK are new molecular targets in studies into the pathogenesis and treatment of NSCLC. ALK gene rearrangement is observed in 3–5% of NSCLC patients. Crizotinib is an oral inhibitor of ALK kinase activity, approved for the treatment of NSCLC patients with ALK gene rearrangement. Crizotinib treatment has resulted in a progression-free survival of 7–10 months with 50–60% objective response rate. The present paper gives an overview of literature reports on the role of crizotinib in the treatment of NSCLC patients harbouring a molecular defect in the ALK gene. Molecular diagnosis of ALK-associated aberrations, results of clinical trials of different phases assessing the efficacy and safety profile of crizotinib are also discussed. Attention is given to the likely causes of drug resistance and management strategies in patients with treatment failure.
keywords:

crizotinib, ALK, fusion gene, non-small-cell lung cancer, tyrosine kinase inhibitor

Featured products
Conferences:
Opieka Paliatywna w Polsce 2015
17.04.2015 - 18.04.2015
pozostało 79 dni
Praktyka Hematologiczna 2015
24.04.2015 - 25.04.2015
pozostało 86 dni
Books:
Bates – kieszonkowy przewodnik po badaniu podmiotowym i przedmiotowym
Lynn S. Bickley

REDAKTORZY WYDANIA POLSKIEGO:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
dr n. med. Piotr Jędrusik


Format: 108x180
Liczba stron: 432
Oprawa: miękka
 
Kompendium postępowania w nowotworach wątroby
pod redakcją Krzysztofa Simona i Krzysztofa Krzemienieckiego



Format: A5
Liczba stron: 88
Oprawa: miękka
 
Cała prawda o e-papierosach

Jean-François Etter, Gérard Mathern

Format: 125x197 mm
Liczba stron: 208
Oprawa: miękka
 
Internet:
Studenci Medycyny i Farmacji
Portal adresowanych do studentów uczelni medycznych w Polsce i za granicą.
Copyright notice Privacy policy Advertising policy Contact us
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here
Created by Bentus
PayU - płatności internetowe