ISSN: 1642-395X
Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii
 
SCImago Journal & Country Rank
Search
MNiSW 15
IF 0,664
6/2012
vol. 29
 
 
 

Original paper
Skin cancer in the elderly – epidemiological, clinical and surgical treatment analysis of 254 patients

Michał Sobjanek, Igor Michajłowski, Marta Malek, Monika Zabłotna, Adam Włodarkiewicz, Roman Nowicki
Postep Derm Alergol 2012; XXIX, 6: 407-410
Online publish date: 2012-12-21
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/pdia.2012.32386

Original paper
Evaluation of surgical treatment of rhinophyma with tangential shear of the lesion

Henryk Witmanowski, Edward Lewandowicz, Daria Sobieszek, Magdalena Łuczkowska, Jan Rykała
Postep Derm Alergol 2012; XXIX, 6: 411-416
Online publish date: 2012-12-21
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/pdia.2012.32387

Original paper
Evaluation of knowledge about acne vulgaris among a selected population of adolescents of Tricity schools

Konrad Tałasiewicz, Agnieszka Ołdakowska, Aneta Szczerkowska-Dobosz
Postep Derm Alergol 2012; XXIX, 6: 417-420
Online publish date: 2012-12-21
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/pdia.2012.32388

Original paper
Patient characteristics of children with cow’s milk allergy presenting with an allergy to extensively hydrolyzed whey and/or casein formulae used as part of an elimination diet

Zygmunt Nowacki
Postep Derm Alergol 2012; XXIX, 6: 421-431
Online publish date: 2012-12-21
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/pdia.2012.32389

Original paper
Type A behavior in individuals with psoriasis as a determinant of acceptance of illness

Małgorzata A. Basińska, Marta Drozdowska
Postep Derm Alergol 2012; XXIX, 6: 432-439
Online publish date: 2012-12-21
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/pdia.2012.32390

Original paper
Allergy to propolis in Polish beekeepers

Katarzyna M. Basista, Barbara Filipek
Postep Derm Alergol 2012; XXIX, 6: 440-445
Online publish date: 2012-12-21
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/pdia.2012.32391

Review paper
Keloids: current prophylactic and therapeutic methods

Wojciech Bienias, Andrzej Kaszuba
Postep Derm Alergol 2012; XXIX, 6: 446-450
Online publish date: 2012-12-21
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/pdia.2012.32392

Review paper
Allergic diseases – current state of knowledge

Wioletta Żukiewicz-Sobczak, Ewelina Krasowska, Jacek Zwoliński, Paweł Sobczak, Jolanta Chmielewska-Badora, Paula Wróblewska, Jacek Piątek, Andrzej Wojtyła
Postep Derm Alergol 2012; XXIX, 6: 451-455
Online publish date: 2012-12-21
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/pdia.2012.32393

Review paper
Vitamin C: is it time to re-evaluate its role in health and disease?

Ryszard Rutkowski, Krzysztof Rutkowski, Joanna Rutkowska-Talipska, Paweł Sowa, Stanisław Sulkowski
Postep Derm Alergol 2012; XXIX, 6: 456-460
Online publish date: 2012-12-21
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/pdia.2012.32394

Review paper
Insights into Behçet’s disease

Fatemeh Zare Shahneh, Zohreh Babalo, Behzad Baradaran, Koushan Sineh Sepehr
Postep Derm Alergol 2012; XXIX, 6: 461-466
Online publish date: 2012-12-21
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/pdia.2012.32395

Case report
Ichthyosis as a paraneoplastic syndrome and atypical variant of mycosis fungoides: two cases report

Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Marta Malek, Hanna Majewska, Roman Nowicki, Jadwiga Roszkiewicz
Postep Derm Alergol 2012; XXIX, 6: 467-470
Online publish date: 2012-12-21
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/pdia.2012.32396

Case report
Squamous cell carcinoma as a long-term effect after skin vascular malformation radiotherapy

Bartosz Mańkowski, Agnieszka Osmola-Mańkowska, Romuald Olszański, Andrzej Bielecki, Paweł Grala, Krzysztof Słowiński
Postep Derm Alergol 2012; XXIX, 6: 471-474
Online publish date: 2012-12-21
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/pdia.2012.32397

Case report
Pointillist melanotic macules: a new clinical entity?

Cheng Tan, Wen-Yuan Zhu
Postep Derm Alergol 2012; XXIX, 6: 475-479
Online publish date: 2012-12-21
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/pdia.2012.32398
Featured products
Books:
Bates – kieszonkowy przewodnik po badaniu podmiotowym i przedmiotowym
Lynn S. Bickley

REDAKTORZY WYDANIA POLSKIEGO:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
dr n. med. Piotr Jędrusik


Format: 108x180
Liczba stron: 432
Oprawa: miękka
 
Skórne objawy nadwrażliwości na leki
dr n. med. Dorota Jenerowicz, prof. Magdalena Czarnecka-Operacz oraz prof. Wojciech Silny

format B5
liczba stron 300
oprawa twarda
 
Cała prawda o e-papierosach

Jean-François Etter, Gérard Mathern

Format: 125x197 mm
Liczba stron: 208
Oprawa: miękka
 
Opryszczka, półpasiec, ospa wietrzna
pod redakcją Ryszarda ŻabyFormat A5
Liczba stron 176
Oprawa miękka
 
Internet:
Studenci Medycyny i Farmacji
Portal adresowanych do studentów uczelni medycznych w Polsce i za granicą.
Copyright notice Privacy policy Advertising policy Contact us
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here
Created by Bentus
PayU - płatności internetowe