ISSN: 1642-395X
Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii
 
SCImago Journal & Country Rank
Search
2/2013
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Original paper
Satisfaction with life in a group of psoriasis patients

Barbara Jankowiak, Sylwia Sekmistrz, Beata Kowalewska, Wiaczesław Niczyporuk, Elżbieta Krajewska-Kułak

Postep Derm Alergol 2013; XXX, 2: 85–90
DOI (digital object identifier): 10.5114/pdia.2013.34156
Introduction: Psoriasis is one of the most frequent inflammatory diseases of the skin, associated with an epidermal proliferation and a specific morphology of lesions. Patients with psoriasis perceive their appearance specifically; they are frequently rejected by their surroundings and perceive their quality of life as considerably poorer.

Aim: To evaluate the satisfaction with life in patients with psoriasis, and to analyze the effect of this disease on the prevalence of depression in this group.

Material and methods: The study included 100 psoriasis vulgaris patients treated at the Voivodeship Outpatient Clinic of Skin and Venereal Diseases in Lomza (Poland). Sociodemographic data of the participants and the clinical characteristics of the disease were collected using a standardized questionnaire survey. The global feeling of satisfaction with life was evaluated with the Satisfaction with Life Scale and the Beck’s Depression Inventory.

Results: Mean SWLS scores suggested that the examined patients experienced moderate levels of satisfaction with life (18.92 and 18.69 points in women and men, respectively). The life satisfaction was the highest amongst patients between 50 and 60 years of age (p = 0.81). The mean score of the Beck Depression Inventory was at a threshold of mild depression (14.08 and 13.65 points in women and men, respectively).

Conclusions: Our participants presented moderate levels of satisfaction with life. A lower satisfaction with life was associated with a poorer quality of life and a higher prevalence of depressive symptoms.
keywords:

psoriasis, satisfaction with life, quality of life

Featured products
Books:
Bates – kieszonkowy przewodnik po badaniu podmiotowym i przedmiotowym
Lynn S. Bickley

REDAKTORZY WYDANIA POLSKIEGO:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
dr n. med. Piotr Jędrusik


Format: 108x180
Liczba stron: 432
Oprawa: miękka
 
NOWOŚĆ!
Leczenie biologiczne w dermatologii, gastroenterologii i reumatologii u dorosłych i dzieci.
Wydanie II, poszerzone i uaktualnione
pod redakcją Zygmunta Adamskiego, Krzysztofa Linke i Włodzimierza Samborskiego


Format: B5
Liczba stron: 452
Oprawa miękka


 
Cała prawda o e-papierosach

Jean-François Etter, Gérard Mathern

Format: 125x197 mm
Liczba stron: 208
Oprawa: miękka
 
Skórne objawy nadwrażliwości na leki
dr n. med. Dorota Jenerowicz, prof. Magdalena Czarnecka-Operacz oraz prof. Wojciech Silny

format B5
liczba stron 300
oprawa twarda
 
Internet:
Studenci Medycyny i Farmacji
Portal adresowanych do studentów uczelni medycznych w Polsce i za granicą.
Copyright notice Privacy policy Advertising policy Contact us
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here
Created by Bentus
PayU - płatności internetowe