Postępy Dermatologii i Alergologii/Advances in Dermatology and Allergology
 
SCImago Journal & Country Rank
Search
3/2003
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Pathological changes of the skin and the oral mucosa during pregnancy – part II

Aleksandra Szlachcic, Jolanta Pytko-Polończyk

Post Derm Alerg 2003; XX, 3: 144-147
The specific physiological or pathological changes of the skin and mucous membranes can occur during pregnancy. Also the effect of pregnancy on some skin disorders is highly variable and are not predictable, some of the skin conditions may improve while others are aggravated. The changes in the course of the skin and mucous membranes disorders during pregnancy were presented, based on data from literature.
The choice of the therapy during pregnancy is an important management option.
keywords:

pregnancy, sclerosis, pemphigus, erythema multiforme, pharmacotherapy

Featured products
Books:
Bates – kieszonkowy przewodnik po badaniu podmiotowym i przedmiotowym
Lynn S. Bickley

REDAKTORZY WYDANIA POLSKIEGO:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
dr n. med. Piotr Jędrusik


Format: 108x180
Liczba stron: 432
Oprawa: miękka
 
Choroby układu oddechowego
Tadeusz Płusa

Format: B5
Liczba stron: 280
Oprawa miękka
 
NOWOŚĆ!
Leczenie biologiczne w dermatologii, gastroenterologii i reumatologii u dorosłych i dzieci.
Wydanie II, poszerzone i uaktualnione
pod redakcją Zygmunta Adamskiego, Krzysztofa Linke i Włodzimierza Samborskiego


Format: B5
Liczba stron: 452
Oprawa miękka


 
Skórne objawy nadwrażliwości na leki
dr n. med. Dorota Jenerowicz, prof. Magdalena Czarnecka-Operacz oraz prof. Wojciech Silny

format B5
liczba stron 300
oprawa twarda
 
Internet:
Studenci Medycyny i Farmacji
Portal adresowanych do studentów uczelni medycznych w Polsce i za granicą.
Copyright notice Privacy policy Advertising policy Contact us
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here
Created by Bentus
PayU - płatności internetowe