ISSN: 1731-5530
Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
 
SCImago Journal & Country Rank
Search
2/2008
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Perfuzja i krążenie pozaustrojowe
ECMO – a successful way to support an acutely failing heart/lungs. A chance everyone should be given

Marcin Borowicz, Ewa Urbańska, Roman Przybylski, Jacek Wojarski, Adam Grzybowski, Tomasz Szary, Grzegorz Włoczka, Janusz H. Skalski, Marian Zembala

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5 (2): 183–186
Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) is the foundation of cardiopulmonary support in infants, children and adult patients. It has been used extensively in cases of acute, severe lung and heart failure, particularly in neonates with severe lung disease. The following article describes the most commonly encountered clinical scenarios when ECMO support was required and discusses its use in both neonatal and adult patients. Moreover, safeguarding tips and frequently encountered pitfalls are emphasized.
keywords:

ECMO, heart failure, respiratory failure

Featured products
Books:
Nadciśnienie tętnicze a nerki. Kontrowersje wokół nefropatii nadciśnieniowej
pod redakcją Jacka Rysza i Macieja BanachaFormat: B5
Liczba stron: 268
Oprawa miękka
 
Przewodnik praktyczny jak stosować statyny
Ragavendra R. Baliga

redaktor wydania polskiego prof. nadzw. dr hab. Maciej BanachFormat: kieszonkowy 110 x 190
Liczba stron 92
Oprawa miękka
 
Cała prawda o e-papierosach

Jean-François Etter, Gérard Mathern

Format: 125x197 mm
Liczba stron: 208
Oprawa: miękka
 
Internet:
Studenci Medycyny i Farmacji
Portal adresowanych do studentów uczelni medycznych w Polsce i za granicą.
Copyright notice Privacy policy Advertising policy Contact us
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here
Created by Bentus
PayU - płatności internetowe