eISSN: 1897-4252
ISSN: 1731-5530
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2016
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Predeployed aortic extension cuff (kilt) in EVAR with hostile neck anatomy using Endurant II system: preliminary results

Krzysztof Szaniewski, Magdalena Biernacka, Ryszard L. Walas, Marian Zembala

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2016; 13 (4): 334-339
Wstęp: Opracowano różne modyfikacje standardowego zabiegu wewnątrznaczyniowej naprawy tętniaka (EVAR) w celu rozwiązania problemu trudnej anatomii szyi tętniaka.

Cel: Autorzy proponują preimplantację mankietu przedłużającego (kiltu) z zastosowaniem szeroko dostępnych elementów systemu Endurant II. W większości przypadków proponowana metoda umożliwia rozwiązanie problemu trudnej anatomii szyi tętniaka przy użyciu standardowych elementów systemu Endurant II, będących na wyposażeniu wszystkich ośrodków przeprowadzających zabiegi EVAR w odcinku podnerkowym.

Materiał i metody: Oceniono wczesne wyniki implantacji kiltu u 11 pacjentów (u 3 z pękniętymi tętniakami aorty brzusznej, u 1 z tętniakami objawowymi) w dwóch śląskich ośrodkach naczyniowych. U wszystkich pacjentów stwierdzono trudną anatomię szyi tętniaka zdefiniowaną jako: długość szyi < 10 mm, średnica > 28 mm, zagięcie > 60°, przyścienna skrzeplina lub zwapnienie > 2 mm grubości lub > 180° obwodu.

Wyniki: U żadnego z pacjentów nie zaobserwowano przecieku wewnętrznego typu I ani przemieszczenia się protezy. Dwóch pacjentów w ciężkim stanie, z pękniętymi tętniakami zmarło w okresie okołooperacyjnym. W jednym przypadku, w którym doszło do przecieku wewnętrznego typu III, dokonano implantacji dodatkowego przedłużenia biodrowego z całkowitym zamknięciem przecieku.

Wnioski: Proponowana metoda wydaje się skuteczna w zapobieganiu wczesnym przeciekom wewnętrznym przy zabiegach EVAR w przypadku trudnej anatomii szyi tętniaka; niemniej potwierdzenie skuteczności metody wymaga obserwacji długoterminowej.

Introduction: Various modifications of standard endovascular aortic aneurysm repair (EVAR) have been developed to solve the problem of difficult neck anatomy.

Aim: The authors propose the implantation of a predeployed extension cuff (kilt) using on-shelf Endurant II elements. In a vast majority of cases, the proposed method provides a solution for the hostile neck problem using standard Endurant II elements available in all centers performing subrenal EVAR procedures.

Material and methods: The early outcomes of kilt implantation were evaluated in 11 patients (three with ruptured abdominal aortic aneurysms, one symptomatic) in 2 vascular centers in Silesia (Poland). All patients presented with hostile neck anatomy defined as neck length < 10 mm, diameter > 28 mm, angulation > 60°, mural thrombus or calcium > 2 mm in thickness or > 180° circumference.

Results: No intraoperative type I endoleak or device migration was observed. Two perioperative deaths occurred in patients in a severe condition with ruptured aneurysms. One case of type III endoleak was managed by the implantation of an additional iliac extension with complete endoleak sealing.

Conclusions: The proposed method seems to be effective in early endoleak prevention in patients with hostile neck anatomy undergoing EVAR procedures; however, studies with long-term follow-up are needed.
słowa kluczowe:

tętniak aorty brzusznej, trudna szyja, przeciek wewnętrzny (endoleak), kilt

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe