ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza
 
Wyszukiwanie
1/2001
 
Poleć ten artykuł innym:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Prewencja pierwotna choroby niedokrwiennej serca

Grzegorz Opolski, Maria Jakubowska-Najningier

Przew Lek 2001, 4, 1/2, 38-41


W ostatnich latach prewencja choroby niedokrwiennej serca (ChNS) stała się jednym z priorytetowych zadań ochrony zdrowia. Ogólne zasady prewencji pierwotnej choroby wieńcowej polegają na zwalczaniu lub modyfikacji czynników ryzyka.


Czynniki ryzyka miażdżycyLiczba poznanych dotychczas czynników ryzyka rozwoju miażdżycy przekracza 250, ale tylko niektóre powodują istotnie zwiększone ryzyko ChNS i ich eliminacja ma praktyczne znaczenie. Do najważniejszych czynników ryzyka ChNS zalicza się:

- wiek,

- płeć męską,

- hiperlipidemię,

- nadciśnienie tętnicze,

- palenie papierosów,

- zaburzenia gospodarki węglowodanowej,

- otyłość,

- brak aktywności fizycznej,

- obciążenie genetyczne.
Czynniki ryzyka wystąpienia ChNS można podzielić na poddające się modyfikacji i niemodyfikowalne (tab. 1).

Przy stwierdzeniu u pacjenta trzech – uważanych za główne – czynników ryzyka, częstość występowania ChNS jest 8-krotnie większa niż u osoby bez tych czynników. W zależności od warunków środowiskowych i kulturowych znaczenie i siła negatywnego działania określonego czynnika ryzyka może ulegać zmianom. Modyfikacja czynników ryzyka u osób bez objawów ChNS jest podstawą pierwotnej prewencji. Osoby, które jej podlegają, mimo że nie mają jawnych objawów ChNS, są szczególnie narażone na jej wystąpienie ze względu na hipercholesterolemię, cukrzycę, palenie papierosów oraz nadciśnienie tętnicze.
Określenie ryzyka choroby niedokrwiennej sercaProfilaktyka pierwotna, obejmująca osoby bez klinicznych objawów ChNS jest realizowana jako strategia populacyjna lub strategia zwiększonego ryzyka. Strategia populacyjna polega na propagowaniu metod zmierzających do poprawy stylu życia. Przeprowadza się ją przez środki przekazu społecznego, szkoły, organizacje samorządowe, prasę, radio i telewizję. Strategia zwiększonego ryzyka dotyczy osób z umiarkowanym lub dużym ryzykiem wystąpienia ChNS. W 1994 r. opublikowany został raport Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Nadciśnieniowego i Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego, dotyczący wieloczynnikowej...


Pełna treść artykułu...
Polecamy
Książki:
Bates – kieszonkowy przewodnik po badaniu podmiotowym i przedmiotowym
Lynn S. Bickley

REDAKTORZY WYDANIA POLSKIEGO:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
dr n. med. Piotr Jędrusik


Format: 108x180
Liczba stron: 432
Oprawa: miękka
 
Osobiste pompy insulinowe i ciągłe monitorowanie glikemii
Ulrike Thurm, Bernhard Gehr
redaktorzy wydania polskiego: Bogna Wierusz-Wysocka i Andrzej Gawrecki

Format: A5
Liczba stron: 512
Oprawa miękka
 
Cała prawda o e-papierosach

Jean-François Etter, Gérard Mathern

Format: 125x197 mm
Liczba stron: 208
Oprawa: miękka
 
Opryszczka, półpasiec, ospa wietrzna
pod redakcją Ryszarda ŻabyFormat A5
Liczba stron 176
Oprawa miękka
 
Internet:
Studenci Medycyny i Farmacji
Portal adresowanych do studentów uczelni medycznych w Polsce i za granicą.
Polityka prywatności Polityka reklamowa Napisz do nas Nota prawna Regulamin
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej: sprawdź tutaj
Created by Bentus
PayU - płatności internetowe