Contemporary Oncology
 
SCImago Journal & Country Rank
Search
5/1999
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Vitamin C and cancer – a review

Dariusz Godlewski, Piotr Wojtyś, Przemysław Bury

Współcz Onkol (1999) 3 (5), 183-187
This article reviews published epidemiologic research on the association of vitamin C with cancer risk. Extremely strong and consistent inverse relationship exists between vitamin C intake and risk for cancer arrising from esophagus, stomach, colon, rectum, breast and cervics. Vitamin C prevents oxidative damage and inhibits the reaction of nitrosation.
keywords:

cancer, vitamin C, ascorbic acid, fruit, vegetable, antioxidants

Featured products
Books:
Bates – kieszonkowy przewodnik po badaniu podmiotowym i przedmiotowym
Lynn S. Bickley

REDAKTORZY WYDANIA POLSKIEGO:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
dr n. med. Piotr Jędrusik


Format: 108x180
Liczba stron: 432
Oprawa: miękka
 
Cała prawda o e-papierosach

Jean-François Etter, Gérard Mathern

Format: 125x197 mm
Liczba stron: 208
Oprawa: miękka
 
Kompendium postępowania w nowotworach wątroby
pod redakcją Krzysztofa Simona i Krzysztofa KrzemienieckiegoFormat: A5
Liczba stron: 88
Oprawa: miękka
 
Internet:
Studenci Medycyny i Farmacji
Portal adresowanych do studentów uczelni medycznych w Polsce i za granicą.
Copyright notice Privacy policy Advertising policy Contact us
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here
Created by Bentus
PayU - płatności internetowe