CHOROBY DEMIELINIZACYJNE OUN – ŚCIEŻKI KLINICZNE

 

WARSZAWA, 14.12.2018 - 15.12.2018

CHOROBY DEMIELINIZACYJNE OUN – ŚCIEŻKI KLINICZNE

 

WARSZAWA, 14.12.2018 - 15.12.2018

INFORMACJE ORGANIZACYJNE


Termin:
14–15 grudnia 2018 r.

Miejsce:
Warszawa, Sound Garden Hotel, ul. Żwirki i Wigury 18

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
dr hab. Mariusz Stasiołek, prof. nadzw.

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:
Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Organizator logistyczny i merytoryczny:
Wydawnictwo Termedia
© 2020 Termedia