CHOROBY DEMIELINIZACYJNE OUN – ŚCIEŻKI KLINICZNE


WARSZAWA, 14.12.2018 - 15.12.2018

MATERIAŁY KONFERENCYJNE
Prezentacje do wglądu tylko dla uczestników konferencji. Hasło dostępne w biurze organizatora:
szkolenia@termedia.pl,
– tel./faks +48 61 656 22 00.

Wpisz hasło:

© 2019 Termedia