eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
IMPACT FACTOR
0.5
MNiSW
40
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.08

Journal Citation Indicator
CiteScore 2022
0.6
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
3-4/2023
vol. 18
 
 

 
Artykuł przeglądowy

Związek pomiędzy zmianami morfologicznymi mózgu a psychopatią – przegląd literatury – przegląd literatury

Monika Nowak, Agnieszka Nowak
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2023; 18, 3–4: 109–116
 
DOI : https://doi.org/10.5114/nan.2023.134147
Artykuł oryginalny

The effects of sleep quality, sleepiness, fatigue, and psychological resilience on attention performance

Hasan Demirci, Yıldız Bilge, Lütfiye Söğütlü, Hanife Merve Çatan, Ülkü Tankut Yıldırım
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2023; 18, 3–4: 127–136
 
DOI : https://doi.org/10.5114/nan.2023.134064
Artykuł oryginalny

Relationship of autistic children’s self-care performance with coping and quality of life in mothers of autistic children

Zohreh Mahdavi, Fatemeh Cheraghi, Salman Khazaie, Saeid Bashirian, Fateme Mohammadi
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2023; 18, 3–4: 137–147
 
DOI : https://doi.org/10.5114/nan.2023.134150
Artykuł oryginalny

Orientacja pozytywna a sposoby radzenia sobie ze stresem i wsparcie społeczne u pacjentów z diagnozą stwardnienia rozsianego

Natalia M. Segiet, Natalia Przyborowska, Maria Kruk, Stanisław Rusek, Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec, Bogusława Bober-Płonka
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2023; 18, 3–4: 161–168
 
DOI : https://doi.org/10.5114/nan.2023.134152
Artykuł oryginalny

The effect of general health and locus of control on happiness among nursing students: The mediating role of psychological well-being

Saeed Hamidizadeh, Ali Mohammad Parviniannasab, Mehrnoosh Bagheryan
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2023; 18, 3–4: 169–174
 
DOI : https://doi.org/10.5114/nan.2023.134153
Artykuł oryginalny

Validity and reliability of the Persian version of the Ageism Scale for Dental Students in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

Golnaz Hosseinipour, Faramarz Zakavi, Fatemeh Adelirad, Hashem Mohammadian, Arsham Alipour Birgani, Maria Cheraghi
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2023; 18, 3–4: 175–181
 
DOI : https://doi.org/10.5114/nan.2023.134154
Artykuł przeglądowy

Różnicowanie zaniedbywania przestrzennego z podstawowymi deficytami sensoryczno-motorycznymi

Katarzyna Ewa Polanowska
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2023; 18, 3–4: 182–193
 
DOI : https://doi.org/10.5114/nan.2023.134155
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.