DEPRESJA LEKOOPORNA - ROZPOZNAWANIE I POSTĘPOWANIE

 

PROGRAM

14
lipca
Piątek
Esketamina Donosowa: Najlepsza praktyka kliniczna na podstawie doświadczeń i rzeczywistych przypadków pacjentów
Moderatorzy
12:00 - 12:05
Przywitanie
Wykładowcy
12:05 - 12:15
Przełom w psychiatrii: Nowe realia leczenia chorych na depresję lekooporną w ramach programu lekowego
12:15 - 12:25
Esketamina donosowa: Podstawowe informacje o leku i mechanizmie działania
Wykładowca
12:25 - 12:35
Esketamina donosowa: Wnioski z badania ESCAPE-TRD
12:35 - 12:45
Esketamina donosowa: Podsumowanie najlepszej praktyki klinicznej
12:45 - 13:30
Rzeczywiste przypadki kliniczne: Pacjenci stosujący esketaminę donosową
12:45 - 12:54
Kim jest pacjent z rozpoznaniem depresji lekoopornej?
Wykładowca
lek. Przemysław Podulka
12:54 - 13:03
Zarządzanie leczeniem – częstość dawek, jak leczyć, aby otrzymać zamierzony efekt, czy jest potrzeba podtrzymania terapii esketaminą?
13:03 - 13:12
Dyskontynuacja leczenia – czy powinna być? jeśli tak to kiedy? Jakie jest postępowanie u pacjentów z dobrą jakością remisji, u których doszło do nawrotu choroby po zaprzestaniu terapii esketaminą donosową?
Wykładowca
lek. Jolanta Klemens
13:12 - 13:21
W jaki sposób przebiega dysocjacja u pacjentów leczonych esketaminą?
13:21 - 13:30
Dobra praktyka w gabinecie – jak poinstruować i przygotować pacjenta, aby zapewnić adherencję do leczenia?
13:30 - 14:00
Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników