III ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA BARKU I ŁOKCIA SYMPOZJUM SEKCJI BARKU I ŁOKCIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO

 

POZNAŃ, 15.09.2021

Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu.

Pakiet obejmuje następujące świadczenia:
– udział w sesjach,
– szczegółowy program,
– certyfikat uczestnictwa,
– wstęp na wystawę firm medycznych,
– poczęstunek podczas konferencji.

Warunkiem wzięcia udziału w kursie jest:
– rejestracja,
– wpłata na konto wydawnictwa,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Pobierz regulamin uczestnictwa

Zarejestrować się można poprzez panel rejestracyjny znajdujący się w zakładce „rejestracja uczestników”.

Prosimy o wpłatę na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
SANTANDER POLSKA S.A.
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem PTBL21 + imię i nazwisko uczestnika).

Prosimy o podanie ostatecznego odbiorcy usług, na którego będzie wystawiona faktura.
Zgodnie z procedurami Wydawnictwa ograniczamy wystawianie faktur korygujących.
Podane dane do faktury powinny być kompletne, a zarazem ostateczne.

Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 2 września 2021 r.
Po tym terminie istnieje możliwość uiszczenia opłaty na miejscu podczas kongresu.

Rezygnację z udziału w kongresie przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, e-mail)
do 26 sierpnia 2021 r.
Po tym terminie zwroty nie będą realizowane.

UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji

• studenci - wstęp bezpłatny (po uprzedniej rejestracji)

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.

Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają TYLKO OSOBY, KTÓRE SĄ UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA RECEPT.
© 2021 Termedia