III ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA BARKU I ŁOKCIA SYMPOZJUM SEKCJI BARKU I ŁOKCIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO

 

POZNAŃ, 15.09.2021

Językiem wykładowym Zjazdu jest język angielski

 
15
września
Środa
8:45
OTWARCIE ZJAZDU
8:45–10:30
Sesja 1. Pierwszorazowe zwichnięcie i niestabilność barku
Moderatorzy:
 
9:00–9:20
Postępowanie po pierwszym przednim zwichnięciu barku - perspektywa koreańska
Jae Chul Yoo
9:20–9:30
Epidemiologia i czynniki zwichnięcia barku
 
9:30–9:40
Diagnostyka obrazowa w zwichnięciu barku
 
9:40–9:50
Leczenie zachowawcze po pierwszym zwichnięciu barku
 
Joanna Wałecka
 
9:50–10:00
Leczenie operacyjne po pierwszym zwichnięciu barku
 
Piotr Kominiak
 
10:00–10:15
Zalecenia PTBL w postępowaniu po pierwszym zwichnięciu barku
 
10:15–10:30
Dyskusja
10:30–11:30
Session 2. Niestabilność barku
Moderatorzy:
 
Robert Pełka
 
10:30–10:35
Wiarygodność pomiarów głowy kości ramiennej, wykonywanych za pomocą dwu- i trójwymiarowej tomografii komputerowej, u pacjentów z niestabilnością barku
Jakub Stefaniak, Anna Maria Kubicka, Anna Wawrzyniak, Leszek Romanowski, Przemysław Lubiatowski
10:35–10:40
Wczesna rekonwalescencja kliniczna i biomechaniczna, po operacyjnym leczeniu przedniej niestabilności barku – prospektywne porównanie otwartego Latarjet, artroskopowego Latarjet-Bankart i artroskopowej naprawy Bankarta
Przemysław Lubiatowski, Marta Ślęzak, Jakub Kaszyński, Paulina Bukowska, Jan Niziński, Joanna Walecka, Cezary Baka, Pawel Cisowski
10:40–10:45
Wynik funkcjonalny i powrót do sportu po artroskopowym Latarjet u sportowców i pacjentów aktywnych fizycznie
Hubert Laprus, Adrian Błasiak, Wojciech Solecki, Roman Brzóska
10:45–10:50
Kliniczna i biomechaniczna ocena barku pacjentów z hEDS i HSD
Marta Jokiel, Aleksandra Bartkowiak, Anna Wachowiak, Ewa Bręborowicz, Leszek Romanowski
10:50–10:55
Kliniczna i biomechaniczna regeneracja funkcji barku po przedniej niestabilności stawu ramiennego leczonej metodą artroskopową Latarjet-Bankar
Jan Niziński, Sebastian Rauhut, Alicja Partyka, Cezary Duda, Aleksandra Łukowska, Marta Ślęzak, Joanna Wałecka, Paweł Cisowski, Jakub Kaszyński, Przemysław Lubiatowski
10:55–11:00
Wydajność izokinetyczna i powrót do zdrowia po artroskopowej naprawie Bankarta – badanie prospektywne
Paulina Bukowska, Paweł Cisowski, Joanna Wałecka, Przemysław Lubiatowski
11:00–11:05
Ważność pomiaru opartego na czujniku bezwładnościowym z ramieniem robota
Martyna Białecka, Kacper Gruszczyński, Paweł Cisowski, Marta Szczetyńska, Przemysław Lubiatowski
11:05–11:10
Trafność i wiarygodność pomiaru zakresu ruchu barku, za pomocą bezwładnościowych jednostek ruchu
Jakub Kaszyński, Cezary Baka, Kacper Gruszczyński, Szymon Sambor, Marta Szczetyńska, Martyna Białecka, Paweł Cisowski, Przemysław Lubiatowski
11:10–11:15
Propriocepcja barku wśród profesjonalnych muzyków smyczkowych
Wojciech Stępień, Paweł Cisowski, Piotr Kaczmarek, Przemysław Lubiatowski
11:15–11:30
Dyskusja
11:30–11:45
WYKŁAD SPONSOROWANY
SPONSORED LECTURE
11:30–12:00
Przerwa na kawę
12:00–13:45
Sesja 3. Endoprotezoplastyka barku i pierścień rotatorów
Moderatorzy:
 
Bartłomiej Kordasiewicz
 
Joanna Wałecka
 
12:00–12:20
Aktualne doniesiena dotyczące odwróconej endoprotezy barku
Mark Frankle
12:20–12:40
Odwrócona endoprotezoplastyka barku w leczeniu złamania końca bliższego kości ramiennej
Philippe Clavert
12:40–12:55
Dyskusja
12:55–13:00
Wtórna artropatia barku w jamistości rdzenia – nowa klasyfikacja rentgenowska zmian zwyrodnieniowych barku
Anna Wawrzyniak, Michał Harasymczuk, Przemysław Lubiatowski
13:00–13:05
Zwyrodnienie tłuszczowe mięśni podgrzebieniowego lub obłego mniejszego nie wpływa na wyniki leczenia pacjentów po odwróconej endoprotezoplastyce stawu ramiennego z lateralizacją panewki
Adam Kwapisz, Jason Rogers, Charles Thipgen, Ellen Shanley, Eric Newton, Kyle Adams, Richard Hawkins, Michael Kissenberth, John Tokish, Stephan Pill
13:05–13:10
Dwuetapowe rewizje ze spejserami antybiotykowymi po nieudanej i zakażonej operacji stawu łokciowego – problemy techniczne, komplikacje i wyniki z dwóch ośrodków europejskich
Konrad Małachowski, Joanna Wałecka, Frank Gohlke, Przemysław Lubiatowski, Michał Harasymczuk, Robert Hudek
13:10–13:15
Masywne i nienaprawialne uszkodzenie pierścienia rotatorów, leczone artroskopowo częściową naprawą oraz częściową naprawą z uzupełnienim ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia. Porównanie wyników klinicznych i radiologicznych
Hubert Laprus, Adrian Błasiak, Wojciech Solecki, Roman Brzóska
13:15–13:20
Na wiarygodność klasyfikacji Goutalliera może mieć wpływ rozmiar uszkodzenia pierścienia rotatorów
Adam Kwapisz, Sheila McRae, Urszula Smyczyńska, James Koenig, Graeme Matthewson, Jarret Woodmass, Fleur Verhulst, Yiyang Zhang, Jason Old, Peter MacDonald
13:20–13:25
Transfery nerwów w uszkodzeniu splotu ramiennego - analiza 12 przypadków
Piotr Czarnecki, Michał Górecki, Leszek Romanowski
13:25–13:30
Wpływ artrodezy barku na funkcję kończyny górnej u dorosłych pacjentów po urazie splotu ramiennego – systematyczny przegląd literatury z elementami metaanalizy
Michał Górecki, Piotr Czarnecki
13:30–13:45
Dyskusja
13:45–14:00
Sesja plakatowa. Spotkanie z autorami
14:00–14:20

Innowacyjne metody leczenia w masywnym uszkodzeniu stożka rotatorów
 
Joanna Wałecka
 
13:45–14:30
Przerwa obiadowa
14:30–16:05
Sesja 4. Urazy w obrębie barku i stawu łokciowego
Moderatorzy:
 
Piotr Kominiak
 
Adrian Błasiak
 
14:30–14:50
Rozwój i aktualne koncepcje leczenia operacyjnego urazów stawu barkowo- obojczykowego
 
Markus Scheibel
 
14:50–15:05
Proste, ostre zwichnięcie łokcia
 
Adrian Błasiak
 
15:05–15:20
Złożone urazy łokcia
 
Stanisław Pomianowski
 
15:20–15:30
Dyskusja
15:30–15:35
Ocena leczenia operacyjnego złamań trzonu i panewki łopatki u 23 pacjentów
Michał Janyst, Maciej Kiciński, Bartłomiej Kordasiewicz
15:35–15:40
Pomiary kąta zagięcia grzbietowego bliższego końca kości łokciowej u młodzieży w wieku 15-18 lat
Marcin Mostowy, Joanna Paul, Charbel Mefleh, Marcin Piwnik, David Buzas, Stephen Choate, Agata Majos, Adam Kwapisz
15:40–15:45
Artroskopowa kostno-torebkowa endoprotezoplastyka stawu łokciowego w leczeniu zmian zwyrodnieniowych u aktywnych pacjentów poniżej 60 roku życia
Krzysztof Otwinowski, Robert Pełka
15:45–15:50
Leczenie operacyjne ostrego tylnego zwichnięcia stawu mostkowo-obojczykowego za pomocą FiberTape®
Paweł Norwa, Piotr Cieślik, Dawid Lewandowski, Konrad Borcz, Piotr Piekarczyk, Patryk Wrzosek, Krzysztof Kwiatkowski
15:50–15:55
Gwoździowanie złamania końca bliższego kości ramiennej, dostęp tylny - opis techniki i wstępne wyniki
Maciej Kiciński
15:55–16:05
Dyskusja
16:05–17:00
Walne zgromadzenie PTBiŁ


© 2021 Termedia