IX KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA LIPIDOLOGICZNEGO

 

WARSZAWA, 06.12.2019 - 07.12.2019

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
 
6
grudnia
Piątek
Sala 1
9:00
Otwarcie kongresu
9:20–10:30
Sesja 1. Rodzinna hipercholesterolemia – najnowsze wyniki badań, wytyczne postępowania
9:20–9:40
Rozpoznanie rodzinnej hipercholesterolemii u dziecka. Diagnostyka i leczenie krok po kroku. Najnowsze wyniki badań
prof. Małgorzata Myśliwiec (Gdańsk)
9:40–10:00
Rodzinna hipercholesterolemia w Polsce. Częstość występowania, możliwości diagnostyki i leczenia oraz pierwsze wyniki rejestru PTL-RH
dr Joanna Lewek (Łódź)
10:00–10:20
Rodzinna hipercholesterolemia u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego – częstość występowania, jak szybko rozpoznać i jak skutecznie leczyć, a jak skutecznie monitorować?
prof. Piotr Jankowski (Kraków)
10:20–10:30
Dyskusja
10:30–11:40
Sesja 2. Zaburzenia lipidowe z punktu widzenia lekarza rodzinnego
10:30–10:50
Trudny pacjent w praktyce lekarza rodzinnego: ciężka hipercholesterolemia z wyjściowym stężeniem cholesterolu LDL=277 mg/dL – diagnostykę i leczenie – krok po kroku
dr hab. Anna Posadzy-Małaczyńska (Poznań)
10:50–11:10
Trudny pacjent w praktyce lekarza rodzinnego: całkowita nietolerancja statyn u pacjenta z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym
prof. Adam Windak (Kraków)
11:10–11:30
Trudny pacjent w praktyce lekarza rodzinnego i specjalisty - pacjent z ciężką hipertriglicerydemią ze stężeniem TG=2594 mg/dL – diagnostyka i leczenie – krok po kroku
dr Paweł Rajewski (Bydgoszcz)
11:30–11:40
Dyskusja
11:40–12:00
Przerwa na kawę
12:00–13:10
Sesja 3. Codzienne wyzwania diagnostyki i leczenia pacjentów z otyłością
12:00–12:20
Leczenie otyłości to także a może przede wszystkim leczenie zaburzeń lipidowych i innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego?
prof. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz (Katowice)
12:20–12:40
Walczymy z #FakeNews: Otyłość to choroba genetyczna?
dr hab. Konrad Szosland (Łódź)
12:40–13:00
BMI a prewencja sercowo-naczyniowa, otyłość a niewydolność serca - co to jest paradoks otyłości u chorych z niewydolnością serca?
prof. Agata Bielecka-Dąbrowa (Łódź)
13:00–13:10
Dyskusja
13:10–14:30
Sesja 4. Produkty naturalne jako uzupełnienie leczenia zaburzeń lipidowych w prewencji pierwotnej i wtórnej
13:10–13:30
Bezpieczeństwo i skuteczność połączeń nutraceutyków w leczeniu zaburzeń lipidowych i prewencji – chorób serca i naczyń ( wytyczne ILEP 2018/ opinia ekspertów 2019)
prof. Maciej Banach (Łódź)
13:30–14:30
Debata ekspertów– miejsce nutraceutyków w codziennej praktyce – kiedy, komu, jak?
Aleksandra Lusawa, prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. Agata Bielecka-Dąbrowa, prof. Piotr Jankowski, prof. Maciej Banach
14:30–14:40
Dyskusja
14:40–15:50
Sesja 5. Sesja Polskiej Unii Organizacji Pacjenckich oraz Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego
          
 
Debata – co należy zrobić z punktu widzenia Ministerstwa Zdrowia, płatnika/NFZ, lekarzy i pacjentów by skutecznie leczyć pacjentami z zaburzeniami lipidowymi i ich powikłaniami oraz umożliwić im dostęp do innowacyjnych narzędzi diagnostycznych oraz leczniczych – program koordynowanej opieki w prewencji pierwotnej
Marek Kustosz, Szymon Chrostowski, Prezes Bernard Waśko, Prezes Roman Topór-Mądry, prof. Paweł Balsam, prof. Jarosław Kaźmierczak, prof. Maciej Banach
15:40–15:50
Dyskusja
15:50–16:20
Lunch
16:20–17:30
Sesja 6. Walczymy z przekłamaniami i #FakeNews!
16:20–16:40
Prozdrowotne właściwości produktów- dowody naukowe, fakty i mity
dr Przemysław Rzodkiewicz
16:40–17:00
Niski cholesterol szkodzi!
prof. Barbara Cybulska (Warszawa)
17:00–17:20
Statyny uszkadzają wątrobę i mózg i zabijają pacjentów
prof. Longina Kłosiewicz-Latoszek (Warszawa)
17:20–17:30
Dyskusja
17:30–17:40
Przerwa na kawę
17:40–18:50
Sesja 7. Najnowsze wytyczne ESC/EAS 2019 dotyczące diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych
17:40–18:00
Wytyczne ESC/EAS 2019 – nie-HDL cholesterol i apolipoproteina B idą w górę, lipoproteina (a) na parkiecie
prof. Bogdan Solnica (Kraków)
18:00–18:20
Wykład sponsorowany firmy

Wytyczne dotyczące celów terapeutycznych dla poszczególnych grup ryzyka pacjentów z dyslipidemią i jak je osiągnąć w 2020 r.
prof. Maciej Banach (Łódź)
18:20–18:40
Wykład sponsorowany firmy

Nowoczesna prewencja zdarzeń u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym
dr hab. n. med. Jacek Lewandowski (Warszawa)
18:40–18:50
Dyskusja
18:50–20:00
Sesja 8. Nowe leki, nowe wyzwania, którzy pacjenci mogą odnieść największe korzyści
18:50–19:10
Kwas bempodojowy w monoterapii i w leczeniu skojarzonym z ezetymibem. Alternatywa dla inhibitorów PCSK9? Skuteczna możliwość leczenia zapalenia? Czego oczekujemy po wynikach badania CLEAR OUTCOMES?
prof. Marlena Broncel (Łódź)
19:10–19:30
Apabetalone - miłe złego początki? Wyniki badania BETonMACE (2019). Które grupy pacjentów mogą odnieść największą korzyść
prof. Zbigniew Gaciong (Warszawa)
19:30–19:50
Pemafibrat (badanie PROMINENT), kwasy omega-3 (badanie REDUCE-IT) dla pacjentów z ciężką hipertriglicerydemią?
prof. Bogusław Okopień (Katowice)
19:50–20:00
Dyskusja


7
grudnia
Sobota
Sala 1
9:00–10:10
Sesja 9. Ryzyko sercowo-naczyniowe, ryzyko rezydualne oraz skuteczność leczenia zaburzeń lipidowych
9:00–9:20
Jak skutecznie ocenić ryzyko sercowo-naczyniowe pacjenta z wieloma czynnikami ryzyka a jak w prewencji wtórnej? Czy i jak należy definiować ekstremalne ryzyko S-N?
prof. Dariusz Dudek (Kraków)
9:20–9:40
Co to jest ryzyko rezydualne, czy ono ma realne znacznie w podejmowaniu decyzji terapeutycznych?
prof. Andrzej Rynkiewicz (Olsztyn)
9:40–10:00
Skuteczność leczenia hipolipemizującego – dlaczego wciąż jesteśmy tak mało skuteczni – zjawisko non-adherence, non-compliance oraz discontinuation. Metody skutecznego postępowania
prof. Tomasz Zdrojewski (Gdańsk)
10:00–10:10
Dyskusja
10:10–11:20
Sesja 10. Sesja sponsorowana firmy

Wytyczne ESC/EAS 2019 leczenia zaburzeń lipidowych –aspekty leczenia w wybranych grupach
10:10–10:30
Mechanizm działania, właściwości, skuteczność i bezpieczeństwo ezetymibu, częstość stosowania terapii skojarzonej w Polsce.
dr Krzysztof Dyrbuś (Zabrze)
10:30–10:50
Pacjenci z nietolerancją statyn – miejsce leczenia skojarzonego – kiedy i jak (wytyczne ESC 2019 i ILEP 2020)?
prof. Maciej Banach (Łódź)
10:50–11:10
Skuteczne leczenie pacjentów z wysokim i bardzo wysokim ryzykiem – miejsce leczenia skojarzonego z zastosowaniem ezetymibu
prof. Marcin Grabowski (Warszawa)
11:10–11:20
Dyskusja
11:20–11:35
Przerwa na kawę
11:35–12:45
Sesja 11. Epidemiologia zaburzeń lipidowych w Polsce i na świecie (2019)
11:35–11:55
Wyniki badania EUROASPIRE V –częstość występowania, diagnostyka i leczenia zaburzeń lipidowych w 2019 r.
prof. Piotr Jankowski (Kraków)
11:55–12:15
Wyniki badania EUROASPIRE V i rejestrów POL-ACS oraz TERCET – leczenie hipolipemizujące pacjentów po zawale mięśnia sercowego
prof. Mariusz Gąsior (Zabrze)
12:15–12:35
Wyniki badania EUROASPIRE V i LIPIDOGRAM 2015 a codzienna praktyka lekarska w Polsce
prof. Jacek Jóźwiak (Opole)
12:35–12:45
Dyskusja
12:45–13:55
Sesja 12. Inhibitory PCSK9 – aktualny stan wiedzy w 2019
12:45–13:15
Wykład sponsorowany firmy
Jakie grupy pacjentów po zawale osiągają największe korzyści terapeutyczne w wyniku leczenia iPCSK9 – podejście akademickie i praktyczne
prof. Maciej Banach (Łódź)
13:15–13:35
Miejsce i znaczenie inhibitorów PCSK9 w innych grupach pacjentów - prewencja pierwotna, cukrzyca, hiper-Lp(a), przewlekla choroba nerek
prof. Marlena Broncel
13:35–14:05
Wykład sponsorowany firmy

Leczenie alirokumabem dodanym do statyn u pacjentów z niedawnym ostrym zespołem wieńcowym spowodowało 15% zmniejszenie względnego ryzyka MACE - pierwotnego złożonego punktu końcowego i było związane z 15 % redukcją zgonów z dowolnej przyczyny – co jeszcze nowego wiemy o wynikach badania Odyssey Outcomes?
prof. Maciej Banach (Łódź)
14:05–14:10
Dyskusja
14:10–14:30
Przerwa na kawę
14:30–15:40
Sesja 13. Najnowsze wytyczne International Lipid Expert Panel – leczenie ciężkich zaburzeń lipidowych u kobiet w ciąży (2020)
14:30–14:50
Wytyczne ILEP 2020 dotyczące diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych u kobiet w ciąży
prof. Maciej Banach (Łódź)
14:50–15:10
Ciężkie zaburzenia lipidowe i inne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego a ryzyko matki i płodu – diagnostyka i postępowanie – punkt widzenia ginekologa
dr Mariusz Grzesiak (Łódź)
15:10–15:30
Ciężkie zaburzenia lipidowe i inne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego a ryzyko matki i płodu – diagnostyka i postępowanie – punkt widzenia kardiologa
prof. Agata Bielecka-Dąbrowa (Łódź)
15:30–15:40
Dyskusja


© 2020 Termedia