PRIORYTETY W OCHRONIE ZDROWIA 2024

 

WARSZAWA, 31.01.2024

PROGRAM

* Zaproszeni paneliści w trakcie potwierdzania

31
stycznia
PRIORYTETY W OCHRONIE ZDROWIA 2024
Sala Wielka
08:00 - 09:00
SESJA INAUGURACYJNA. ZDROWIE PO WYBORACH – NOWE OTWARCIE
Moderator: Bartosz Kwiatek, Polsat News

Zaproszeni:
Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
Małgorzata Gałązka-Sobotka, Uczelnia Łazarskiego
Anna Gołębicka, Szkoła Główna Handlowa
Łukasz Jankowski, Naczelna Izba Lekarska
Izabela Leszczyna, Ministerstwo Zdrowia
Joanna Miłachowska, Pracodawcy dla Zdrowia, Siemens Healthineers
Filip Nowak, Narodowy Fundusz Zdrowia
Andrzej Podlipski,  Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Scanmed

09:05 - 10:05
SESJA INAUGURACYJNA. POLITYKA LEKOWA – PERSPEKTYWY NA 2024 ROK
Moderator: Bartosz Kwiatek, Polsat News

Zaproszeni:
Janusz Andres, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Michał Byliniak, INFARMA
Marcin Czech, Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne
Jarek Frąckowiak,  PEX
Krzysztof Kopeć, Krajowi Producenci Leków
Izabela Leszczyna, Ministerstwo Zdrowia *
Agnieszka Leszczyńska, Angelini Pharma Polska
Maciej Miłkowski, Ministerstwo Zdrowia
Irena Rej, Farmacja Polska
Paweł Trawkowski, Gilead Sciences Poland

10:05 - 10:10
Przerwa na kawę
10:10 - 11:10
NOWOTWORY KOBIECE – CO ZROBIĆ, BY DOGONIĆ EUROPĘ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I LECZENIA?
Moderator: Bartosz Kwiatek, Polsat News

Zaproszeni:  
Thomas Hofmarcher, Swedish Institute of Health Economics (IHE)
Magdalena Kardynał, Fundacja OmeaLife
Beata Małecka-Libera, senator
Radosław Mądry, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Maciej Miłkowski, Ministerstwo Zdrowia
Artur Prusaczyk, Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Włodzimierz Sawicki, Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej,  Warszawski Uniwersytet Medyczny
Alicja Stańczuk, Stowarzyszenie Niebieski Motyl
11:10 - 11:20
Przerwa na kawę
11:20 - 12:20
NOWE SZANSE TERAPEUTYCZNE DLA PACJENTÓW Z CHOROBAMI RZADKIMI
Moderator: Bartosz Kwiatek, Polsat News

Zaproszeni:
Alicja Chybicka, poseł, Komisja Zdrowia
Anna Kostera-Pruszczyk, Katedra i Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Sylwia Łukomska, Stowarzyszenie Miastenia Gravis - Face to Face
Luiza Maszczak-Dudys, mama dwojga dzieci z hipofosfatazją
Maciej Miłkowski, Ministerstwo Zdrowia
Grzegorz Porębski, Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
Michał Rutkowski, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym
Jolanta Sykut-Cegielska, konsultant krajowa w dziedzinie pediatrii metabolicznej
12:20 - 13:00
Przerwa na obiad
13:00 - 14:00
PRIORYTETY W OBSZARZE CHORÓB ZAKAŹNYCH
Moderator: Bartosz Kwiatek, Polsat News

Zaproszeni:
Robert Flisiak, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
Anna Marzec-Bogusławska, Krajowe Centrum ds. AIDS
Miłosz Parczewski, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych
Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
Krzysztof Tomasiewicz, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
14:00 - 14:10
Przerwa na kawę
14:10 - 15:10
DOKĄD ZMIERZASZ ONKOLOGIO? NIEZASPOKOJONE POTRZEBY PACJENTÓW I KLINICYSTÓW
Moderator: Marzena Sygut-Mirek, Termedia

Zaproszeni:
Leszek Kraj, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie,  Warszawski Uniwersytet Medyczny
Mateusz Oczkowski, Ministerstwo Zdrowia
Katarzyna Pogoda, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawie
Iga Rawicka, EuropaColon Polska
Krystyna Wechmann, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
Jakub Żołnierek, Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
15:10 - 15:20
Przerwa na kawę
15:20 - 16:20
PRIORYTETY W OBSZARZE CHORÓB HEMATOONKOLOGICZNYCH
Moderator: Jakub Gierczyński, ekspert rynku zdrowia

Zaproszeni:
Lidia Gil, Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Krzysztof Giannopolous, Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów
Krzysztof Jamroziak, Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Ewa Lech-Marańda, konsultant krajowa w dziedzinie hematologii,  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
Mateusz Oczkowski, Ministerstwo Zdrowia
Łukasz Rokicki, Fundacja Carita
Agnieszka Wierzbowska, Katedra i Klinika Hematologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
16:20 - 16:30
Przerwa na kawę
16:30 - 17:30
PRIORYTETY W CHOROBACH RZADKICH NA ROK 2024
Moderator: Marcin Czech, Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne

Zaproszeni:
Alicja Chybicka, poseł, Komisja Zdrowia
Patryk Lipiński, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu
Stanisław Maćkowiak, Krajowe Forum Orphan, Federacja Pacjentów Polskich
Przemysław Marszałek, Mukokoalicja
Mateusz Oczkowski, Ministerstwo Zdrowia
Magdalena Władysiuk, HTA Consulting
Zbigniew Żuber, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy św. Ludwika w Krakowie
18:15 - 20:00
GALA KONKURSU „SUKCES ROKU"
20:00 - 22:00
BANKIET
10:10 - 11:10
KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ OTYŁOŚCIOWĄ
Moderator: Małgorzata Wiśniewska, TVP

Zaproszeni:
Małgorzata Gałązka-Sobotka, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Agnieszka Hanajczyk, Parlamentarny Zespół ds. przeciwdziałania otyłości i zdrowego odżywiania
Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
Przedstawiciel  Ministerstwa Zdrowia
Aleksander Prejbisz, Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia Narodowego Instytutu Kardiologii
Mariusz Wyleżoł, Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości

11:10 - 11:20
Przerwa na kawę
11:20 - 12:20
ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DLA DOROSŁYCH ORAZ OPTYMALIZACJA ICH FINANSOWANIA
Moderator: Katarzyna Pinkosz, Wprost

Zaproszeni:
Marcin Czech, Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne
Magdalena Kołodziej, Fundacja My Pacjenci
Małgorzata Malec-Milewska, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Beata Małecka-Libera, senator 
Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
Grzegorz Perzyński, Fundacja Transplantacja LIVERstrong
Krzysztof Tomasiewicz, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
Jacek Wysocki, Polskie Towarzystwo Wakcynologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
12:20 - 13:00
Przerwa na obiad
13:00 - 14:00
WYZWANIA I SZANSE W DIAGNOSTYCE I LECZENIU RAKA ENDOMETRIUM W POLSCE W 2024 ROKU
Moderator: Katarzyna Pinkosz, Wprost  

Zaproszeni:
Paweł Blecharz, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie
Lubomir Bodnar, Siedleckie Centrum Onkologii
Anna Dańska-Bidzińska, Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Joanna Didkowska, Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Dorota Korycińska, Ogólnopolska Federacja Onkologiczna
Anna Kupiecka,  Fundacja OnkoCafe
Radosław Mądry, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
Jacek Sznurkowski, Gdański Uniwersytet Medyczny
14:00 - 14:10
Przerwa na kawę
14:10 - 15:10
WYZWANIA PROGRAMU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO HPV NA NADCHODZĄCE LATA
Moderator: Bartosz Kwiatek, Polsat News

Zaproszeni:
Joanna Frątczak-Kazana, Alivia Onkofundacja
Teresa Jackowska, Klinika Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Polskie Towarzystwo Pediatryczne
Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
Andrzej Nowakowski, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Artur Prusaczyk, Centrum Medyczno-Diagnostyczne
15:10 - 15:20
Przerwa na kawę
15:20 - 16:20
WDROŻENIE KOORDYNOWANEJ OPIEKI NEFROLOGICZNEJ
Moderator: Marzena Sygut-Mirek, Termedia

Zaproszeni:
Ryszard Gellert, konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii, Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych CMKP
Wiktor Janicki, AstraZeneca
Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
Karolina Piotrowska, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie
Tomasz Rudolf, Doctor.One
Rafał Staszewski, Agencja Badań Medycznych
Agata Strukow, Grupa ALAB

16:20 - 16:30
Przerwa na kawę
16:30 - 17:30
PO PIERWSZE ZDROWIE
Moderator: Michał Dobrołowicz, RMF FM

Zaproszeni:
Jacek Cieplak, Pracodawcy RP
Agnieszka Grzybowska-Zalewska, Pracodawcy RP, INFARMA
Mariusz Kisiel, Pracodawcy RP, Związek Aptek Franczyzowych
Barbara Kopeć, Pracodawcy Medycyny Prywatnej
Marek Kos, Ministerstwo Zdrowia
Marek Kustosz, Fundacja „To Się Leczy”
Beata Małecka-Libera, senator 
Andrzej Mądrala, Pracodawcy RP
Rafał Staszewski, Agencja Badań Medycznych
10:10 - 11:10
CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE – DLACZEGO POTRZEBUJEMY OPIEKI PERSONALIZOWANEJ?
Moderator : Jakub Gierczyński, eskpert rynku zdrowia 

Zaproszeni:
Hubert Godziątkowski, Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych
Dariusz Jurkiewicz, Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Brygida Kwiatkowska, konsultant krajowa w dziedzinie reumatologii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
Mateusz Oczkowski, Ministerstwo Zdrowia
Tomasz Stompór, Katedra Chorób Wewnętrznych, Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
11:10 - 11:20
Przerwa na kawę
11:20 - 12:20
ZARZĄDZANIE RÓŻNYMI MODELAMI SKOORDYNOWANEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Moderator: Jakub Gierczyński, ekspert rynku zdrowia

Zaproszeni:
Michał Dzięgielewski, Ministerstwo Zdrowia
Małgorzata Gałązka-Sobotka, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie
Robert J. Gil, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie
Marek Grygier, Uniwersytet medyczny w Poznaniu
Dariusz Koziorowski, Polskie Towarzystwo Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych, Polskie Towarzystwo Neurologiczne
Halina Sienkiewicz-Jarosz, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Krajowa Rada ds. Neurologii
Mariusz Wyleżoł, Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości
12:20 - 13:00
Przerwa na obiad
13:00 - 14:00
PRIORYTETY W OBSZARZE GASTROENTEROLOGII. PACJENT W CENTRUM UWAGI
Moderator: Jakub Gierczyński, ekspert rynku zdrowia

Zaproszeni:
Żaneta Cwalina-Śliwowska, poseł, parlamentarny Zespół ds. Chorób Jelit,
Jacek Hołub, Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita J-elita
Anna Pietrzak, II Klinika Gastroenterologii CMKP, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
Jarosław Reguła, konsultant  krajowy w dziedzinie gastroenterologii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Grażyna Rydzewska, Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
14:00 - 14:10
Przerwa na kawę
14:10 - 15:10
ZMIANY W PRAWIE FARMACEUTYCZNYM UE. SZANSE I ZAGROŻENIA
Moderator: Marcin Czech, Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne

Zaproszeni:  
Michał Byliniak, INFARMA
Iwona Pająk, AmCham in Poland
Katarzyna Postek-Kaczmarczyk, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Rafał Staszewski, Agencja Badań Medycznych
Łukasz Szmulski, Ministerstwo Zdrowia
15:10 - 15:20
Przerwa na kawę
15:20 - 16:20
DIGITALIZACJA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
Moderator: Zbigniew Nawrat, Śląski Uniwersytet Medyczny

Zaproszeni:
Dariusz Dziełak, Narodowy Fundusz Zdrowia
Piotr Grzebalski, Bank Gospodarstwa Krajowego
Paweł Kikosicki,  Centrum e-Zdrowia
Rafał Laszczak, Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
Zbigniew Nawrat, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi, Śląski Uniwersytet Medyczny, Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej
Jan Pachocki, Telemedyczna Grupa Robocza
Ireneusz Wochlik,  Aigorithmics sp. z o.o., Fundacja AI Law Tech
Tomasz Zieliński, Federacja Porozumienie Zielonogórskie,  Polska Izba Informatyki Medycznej
16:20 - 16:30
Przerwa na kawę
16:30 - 17:30
NOWE SZKOŁY – KONTYNUACJA CZY WERYFIKACJA?
Moderator: Marzena Sygut-Mirek, Termedia

Zaproszeni:
Urszula Demkow, Ministerstwo Zdrowia
Jarosław J. Fedorowski, Polska Federacja Szpitali
Marcin Gruchała, Gdański Uniwersytet Medyczny
Łukasz Jankowski, Naczelna Rada Lekarska
Waldemar Malinowski, Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych