PRIORYTETY W OCHRONIE ZDROWIA 2024

 

WARSZAWA, 31.01.2024

Gdy człowieka atakuje własny system odporności – dostępność leczenia chorób autoimmunologicznych ►
Dodane 26.03.2024

Gdy człowieka atakuje własny system odporności – dostępność leczenia chorób autoimmunologicznych ►

Podczas konferencji Priorytety 2024 dyskutowano na temat konieczności zapewnienia opieki personalizowanej pacjentom z chorobami autoimmunologicznymi. Eksperci opisywali dolegliwości, z jakimi muszą się borykać chorzy na osteoporozę, przewlekłe zapalenie zatok z polipami nosa (PZZzPN) czy nefropatię toczniową. Mówili także o lekach, które mogą złagodzić ich cierpienie. W debacie o niezaspokojonych potrzebach pacjentów uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

Choroby rzadkie – wszystko jest priorytetem ►
Dodane 26.03.2024

Choroby rzadkie – wszystko jest priorytetem ►

Z końcem 2023 r. Plan dla Chorób Rzadkich stracił ważność administracyjną. O tym, które z jego 30 zadań zostały zrealizowane oraz jak wygląda system leczenia pacjentów z chorobami rzadkimi, dyskutowali eksperci podczas konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia 2024.

By coraz lepiej leczyć choroby  hematoonkologiczne, musimy wyznaczyć priorytety ►
Dodane 25.03.2024

By coraz lepiej leczyć choroby hematoonkologiczne, musimy wyznaczyć priorytety ►

Jest szansa, że w drugim kwartale tego roku pacjentom zostaną udostępnione leki dotychczas obecne na rynku, lecz nierefundowane ze środków publicznych. Nie zaspokoi to jednak wszystkich potrzeb pacjentów. W przypadku nowotworów krwi potrzebne są terapie, które dają szansę na dłuższe przeżycie i poprawę jakości życia. O tym mówiono podczas Priorytetów 2024.

Choroby rzadkie – nowe szanse  terapeutyczne ►
Dodane 22.03.2024

Choroby rzadkie – nowe szanse terapeutyczne ►

Minister zdrowia zapewniła, że choroby rzadkie są dla resortu obszarem priorytetowym. Plan dla Chorób Rzadkich powstał, ale zawartych w nim rozwiązań nie zrealizowano. Elementy systemu leczenia chorób rzadkich wymagające najpilniejszej interwencji i innowacyjne terapie, na które Ministerstwo Zdrowia powinno zwrócić uwagę przy decyzjach refundacyjnych, wskazali eksperci podczas konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia 2024.

Dokąd zmierzasz, onkologio? Różne nowotwory, różne potrzeby ►
Dodane 22.03.2024

Dokąd zmierzasz, onkologio? Różne nowotwory, różne potrzeby ►

Edukacja, profilaktyka, uproszczenie programów lekowych i ułatwienie skutecznej diagnostyki – to niezaspokojone potrzeby pacjentów i klinicystów. Wskazali je eksperci w czasie Priorytetów 2024, próbując znaleźć odpowiedź na tytułowe pytanie. A rozmawiali o raku dróg żółciowych, piersi i prostaty.

Przewlekła choroba nerek –  wczesna diagnoza ratuje życie ►
Dodane 21.03.2024

Przewlekła choroba nerek – wczesna diagnoza ratuje życie ►

Przewlekła choroba nerek (PChN) jest drugą co do częstości występowania, po nadciśnieniu tętniczym, przewlekłą chorobą w Polsce. Jest ona łatwa do zdiagnozowania i stosunkowo prosta do leczenia w początkowej fazie, jednak nierozpoznana i nieleczona postępuje niezauważenie i doprowadza do całkowitej niewydolności nerek lub do przedwczesnej śmierci. Mimo to jest rozpoznawana zbyt późno, a ponad 90 proc. osób z PChN nie jest świadomych swojej choroby. Mówili o tym eksperci podczas Priorytetów 2024.

Choroby zakaźne – czy jest się  czego obawiać? ►
Dodane 21.03.2024

Choroby zakaźne – czy jest się czego obawiać? ►

Co powinno być priorytetem w leczeniu chorób zakaźnych i co należałoby zrobić, aby osób zakażonych było mniej? Czy wystarczająco dba się u nas o profilaktykę i testuje? Czy seropozytywność oznacza stygmatyzację? Konferencja Priorytety w Ochronie Zdrowia 2024 była okazją do rozmowy o najważniejszych problemach w obszarze chorób zakaźnych.

Co zrobić, żeby osoby dorosłe  chętniej się szczepiły? ►
Dodane 20.03.2024

Co zrobić, żeby osoby dorosłe chętniej się szczepiły? ►

O tym, jak ważne są szczepienia w grupie osób dorosłych, eksperci mówią od dawna. Z jakim rezultatem? Jak dotąd słabym. Na przeszkodzie stoi bowiem wiele barier – edukacyjnych, finansowych i organizacyjnych. Sytuacja wymaga poprawy i podjęcia natychmiastowych działań, o czym dyskutowano podczas konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia 2024.

Nowoczesna immunoterapia szansą na zmniejszenie umieralności w raku endometrium ►
Dodane 20.03.2024

Nowoczesna immunoterapia szansą na zmniejszenie umieralności w raku endometrium ►

Rak endometrium (trzonu macicy) to najczęściej występujący nowotwór ginekologiczny. Każdego roku u ok. 6 tys. kobiet w Polsce stawiana jest taka diagnoza, a ok. 1800 umiera z tego powodu. Statystyki się zmieniają, ale niestety na niekorzyść.

Co dalej z ogólnopolskim programem  szczepień przeciwko HPV? ►
Dodane 19.03.2024

Co dalej z ogólnopolskim programem szczepień przeciwko HPV? ►

Wprowadzony 1 czerwca 2023 r. ogólnopolski program szczepień przeciwko HPV nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Z bezpłatnych szczepień skorzystało zaledwie ok. 15 proc. populacji docelowej. O tym, jak zwiększyć wyszczepialność, rozmawiali eksperci podczas konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia 2024.

Opieka koordynowana – chory z  petenta staje się obiektem ciągłego zainteresowania ►
Dodane 19.03.2024

Opieka koordynowana – chory z petenta staje się obiektem ciągłego zainteresowania ►

Debatę pod tytułem „Zarządzanie różnymi modelami skoordynowanej opieki zdrowotnej” przeprowadzono podczas konferencji Priorytety Ochrony Zdrowia 2024. Eksperci spotkali się, by przedyskutować zalety, wady i zasadność koordynowanej opieki zdrowotnej.

Nowotwory kobiece – jak dogonić   Europę w profilaktyce i leczeniu? ►
Dodane 19.03.2024

Nowotwory kobiece – jak dogonić Europę w profilaktyce i leczeniu? ►

Liczba zachorowań na nowotwory z roku na rok wzrasta zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Coraz więcej kobiet choruje też i umiera na raka piersi i nowotwory ginekologiczne. Na tle Europy Polska w tych statystykach wypada słabo. Co trzeba zrobić, aby tę sytuację poprawić? Czy wystarczy szerszy dostęp do nowoczesnych terapii, czy może należałoby zacząć od początku, czyli od edukacji i profilaktyki? Na konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia 2024 eksperci przedstawili swoje propozycje.

Choroba otyłościowa wymaga kompleksowego leczenia ►
Dodane 18.03.2024

Choroba otyłościowa wymaga kompleksowego leczenia ►

Jaki powinien być skuteczny program leczenia otyłości? Eksperci podkreślają wagę kompleksowej opieki nad pacjentem, jaką zapewniał KOS-BAR, który dzięki swojej wyjątkowości miał szansę stać się naszym towarem eksportowym. Obecnie jest on zawieszony. Czy nadzieją dla osób z otyłością będzie jego następca – KOS-BMI 30 PLUS? Nowy program pilotażowy trafił do konsultacji publicznych.

Polityka lekowa państwa musi uwzględnić wyzwania przyszłości ►
Dodane 18.03.2024

Polityka lekowa państwa musi uwzględnić wyzwania przyszłości ►

W czasie sesji inauguracyjnej konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia 2024 „Polityka lekowa – perspektywy na 2024 rok” przedstawiciele interesariuszy systemu ochrony zdrowia rozmawiali o nadchodzących wyzwaniach, bezpieczeństwie lekowym Polski i konieczności rzeczywistego dialogu resortu zdrowia z branżą farmaceutyczną.

Zdrowotne priorytety na 2024 r. ►
Dodane 18.03.2024

Zdrowotne priorytety na 2024 r. ►

Jak co roku w styczniu odbyła się konferencja Priorytety w Ochronie Zdrowia, podczas której wystąpili wybitni naukowcy, specjaliści poszczególnych dziedzin medycyny, światowej klasy eksperci, decydenci kształtujący system opieki zdrowotnej w Polsce, przedstawiciele największych globalnych firm farmaceutycznych i organizacji pacjenckich oraz reprezentanci kluczowych organizacji sektora zdrowotnego – ważnym punktem wydarzenia była sesja inauguracyjna „Zdrowie po wyborach – nowe otwarcie”.

Pakiet farmaceutyczny do zmiany
Dodane 07.03.2024

Pakiet farmaceutyczny do zmiany

Projekt zmian w europejskim prawie farmaceutycznym wymaga doprecyzowania. Proponowane zapisy mogą zniechęcić firmy farmaceutyczne do inwestowania w państwach Starego Kontynentu, a to może ograniczyć pacjentom dostęp do leków.

Robotyzacja systemu opieki medycznej
Dodane 06.03.2024

Robotyzacja systemu opieki medycznej

Czy jest szansa, że nowe technologie informatyczne, roboty i sztuczna inteligencja pomogą w rozwiązaniu problemów kadrowych środowiska medycznego i poprawią dostępność do świadczeń, a także, kiedy realnie może to nastąpić? Na te pytania odpowiadali eksperci.

Światło w tunelu ►
Dodane 27.02.2024

Światło w tunelu ►

Czy jest szansa na wprowadzenie do programu nauczania nowego przedmiotu o nazwie wiedza o zdrowiu? W tej sprawie wypowiedział się rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Zmiany, mierniki, wyniki...
Dodane 26.02.2024

Zmiany, mierniki, wyniki...

– Każda zmiana ma sens i przynosi wartość tylko wtedy, kiedy najpierw określimy miernikami, jakiego efektu się spodziewamy. Niestety, kolejne próby reformowania polskiego systemu ochrony zdrowia w ostatnich latach były nakierowane na działanie, a nie na wynik – podkreśliła dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka.

O postępie w medycynie ►
Dodane 20.02.2024

O postępie w medycynie ►

– Jest wiele obszarów medycyny i ochrony zdrowia, które nie mogłyby funkcjonować bez technologii medycznych. Mam na myśli zarówno rozwiązania inżynieryjne, jak i IT, które mają dostarczać lekarzom i lekarkom odpowiednio przetworzonych i przygotowanych informacji – podkreśliła prezeska zarządu Siemens Healthineers w Polsce Joanna Miłachowska.