PRIORYTETY W OCHRONIE ZDROWIA 2024

 

WARSZAWA, 31.01.2024

31
stycznia
PRIORYTETY W OCHRONIE ZDROWIA 2024
08:00 - 09:00
SESJA INAUGURACYJNA. ZDROWIE PO WYBORACH – NOWE OTWARCIE
09:05 - 10:05
SESJA INAUGURACYJNA. POLITYKA LEKOWA – PERSPEKTYWY NA 2024 ROK
10:05 - 10:10
Przerwa na kawę
10:10 - 11:10
NOWOTWORY KOBIECE – CO ZROBIĆ, BY DOGONIĆ EUROPĘ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I LECZENIA?
11:10 - 11:20
Przerwa na kawę
11:20 - 12:20
NOWE SZANSE TERAPEUTYCZNE DLA PACJENTÓW Z CHOROBAMI RZADKIMI
12:20 - 13:00
Przerwa na obiad
13:00 - 14:00
PRIORYTETY W OBSZARZE CHORÓB ZAKAŹNYCH
14:00 - 14:10
Przerwa na kawę
14:10 - 15:10
DOKĄD ZMIERZASZ ONKOLOGIO? NIEZASPOKOJONE POTRZEBY PACJENTÓW I KLINICYSTÓW
15:10 - 15:20
Przerwa na kawę
15:20 - 16:20
PRIORYTETY W OBSZARZE CHORÓB HEMATOONKOLOGICZNYCH
16:20 - 16:30
Przerwa na kawę
16:30 - 17:30
PRIORYTETY W CHOROBACH RZADKICH NA ROK 2024
18:15 - 20:00
GALA KONKURSU „SUKCES ROKU"
20:00 - 22:00
BANKIET
10:00 - 10:10
Przerwa na kawę
10:10 - 11:10
KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ OTYŁOŚCIOWĄ
11:10 - 11:20
Przerwa na kawę
11:20 - 12:20
ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DLA DOROSŁYCH ORAZ OPTYMALIZACJA ICH FINANSOWANIA
12:20 - 13:00
Przerwa na obiad
13:00 - 14:00
WYZWANIA I SZANSE W DIAGNOSTYCE I LECZENIU RAKA ENDOMETRIUM W POLSCE W 2024 ROKU
14:00 - 14:10
Przerwa na kawę
14:10 - 15:10
WYZWANIA PROGRAMU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO HPV NA NADCHODZĄCE LATA
15:10 - 15:20
Przerwa na kawę
15:20 - 16:20
WDROŻENIE KOORDYNOWANEJ OPIEKI NEFROLOGICZNEJ
16:20 - 16:30
Przerwa na kawę
16:30 - 17:30
PO PIERWSZE ZDROWIE
10:00 - 10:10
Przerwa na kawę
10:10 - 11:10
CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE – DLACZEGO POTRZEBUJEMY OPIEKI PERSONALIZOWANEJ?
11:10 - 11:20
Przerwa na kawę
11:20 - 12:20
ZARZĄDZANIE RÓŻNYMI MODELAMI SKOORDYNOWANEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
12:20 - 13:00
Przerwa na obiad
13:00 - 14:00
PRIORYTETY W OBSZARZE GASTROENTEROLOGII. PACJENT W CENTRUM UWAGI
14:00 - 14:10
Przerwa na kawę
14:10 - 15:10
ZMIANY W PRAWIE FARMACEUTYCZNYM UE. SZANSE I ZAGROŻENIA
15:10 - 15:20
Przerwa na kawę
15:20 - 16:20
DIGITALIZACJA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
16:20 - 16:30
Przerwa na kawę
16:30 - 17:30
NOWE SZKOŁY – KONTYNUACJA CZY WERYFIKACJA?