PSYCHIATRIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

 

WARSZAWA, 07.02.2020 - 08.02.2020

do 30 listopada 2019 r.: 350 zł
od 1 grudnia 2019 r.: 400 zł
od 4 lutego 2020 r. oraz wpłaty na miejscu (podczas konferencji): 800 zł

Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu konferencyjnego.

UWAGA: O wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

Termedia zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji w momencie wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń i data wpłaty za udział.

UWAGA: Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają TYLKO OSOBY, KTÓRE SĄ UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA RECEPT.


Członkowie Klubu Termedicus otrzymują do 40% zniżki na udział w konferencji.

Pakiet obejmuje następujące świadczenia:
– wstęp na sesje,
– serwis kawowy (kawa, herbata, woda),
– lunch,
– szczegółowy program,
– certyfikat.
Warunkiem wzięcia udziału w konferencji jest:
– rejestracja,
– wpłata na konto Wydawnictwa,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Pobierz regulamin uczestnictwa

Zarejestrować się można poprzez panel rejestracyjny znajdujący się w zakładce Rejestracja uczestników lub klikając poniżej

Rejestracja uczestników

Prosimy o wpłatę na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
SANTANDER POLSKA S.A.
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem WIE20 + imię i nazwisko uczestnika).

Prosimy o podanie ostatecznego odbiorcy usług, na którego będzie wystawiona faktura.
Zgodnie z procedurami Wydawnictwa ograniczamy wystawianie faktur korygujących.
Podane dane do faktury powinny być kompletne, a zarazem ostateczne.

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o podatku od towarów i usług, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, prosimy przy rejestracji o podanie ostatecznych danych do wystawienia dokumentu sprzedaży, gdyż nie będzie możliwości zmiany charakteru tego dokumentu.

Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 31 stycznia 2020 r.
Po tym terminie istnieje możliwość uiszczenia opłaty na miejscu podczas konferencji.

Rezygnację z udziału w konferencji przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, e-mail)
do 24 stycznia 2020 r.
Po tym terminie zwroty nie będą realizowane.

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks + 48 61 656 22 00

Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych.