PSYCHIATRIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

 

WARSZAWA, 07.02.2020 - 08.02.2020

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks + 48 61 656 22 00