VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA "DOTKNIJ PEDIATRII"

 

KAZIMIERZ DOLNY, 31.05.2019 - 01.06.2019

UWAGA: O wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

• do 28 lutego 2019 r. – 280 PLN
• od 1 marca do 31 maja 2019 r. – 310 PLN
• od 31 maja do 01 czerwca 2019 r. – 600 PLN

Ceny zawierają podatek VAT.

Pakiet obejmuje następujące świadczenia:
– udział w sesjach,
– szczegółowy program,
– certyfikat uczestnictwa,
– wstęp na wystawę firm medycznych,
– poczęstunek podczas konferencji.

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.

Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept.


Prosimy o wpłaty na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
SANTANDER POLSKA S.A. IV Oddział Poznań
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem SLU_1_19 + imię i nazwisko uczestnika)

Prosimy o podanie ostatecznego odbiorcy usług, na którego będzie wystawiona faktura. Zgodnie z procedurami Wydawnictwa ograniczamy wystawianie faktur korygujących. Dane do faktury powinny być kompletne a zarazem ostateczne.

Warunkiem wzięcia udziału w konferencji jest:
– rejestracja,
– uiszczenie opłaty kongresowej,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Pobierz regulamin uczestnictwa


Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 24 maja 2019 r.
Po tym terminie istnieje możliwość uiszczenia opłaty w biurze Kongresu.

Rezygnację z udziału w Kongresie przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, email) do 17 maja 2019 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.

Biuro Organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61–615 Poznań
tel./faks + 48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl
POLECAMY
CZASOPISMA
Lekarz POZ
© 2021 Termedia