XL DNI ORTOPEDYCZNE POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO

 

POZNAŃ, 22.09.2023 - 23.09.2023

SESJA PLAKATOWA

Termin nadsyłania abstraktów: 31 sierpnia 2023 roku

Termin powiadomienia autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy oraz formie prezentacji nastąpi do: 7 września 2023 roku

Abstrakty można przesłać tutaj
ZGŁOSZENIE PLAKATU

W przypadku zakwalifikowania prezentacji pracy plakatowej uprzejmie prosimy o przygotowanie e-posteru z zastosowaniem poniższych wytycznych:
- format pliku: JPG lub PDF;
- jeden slajd;
- proporcje pionowe: 9:16;
- rozdzielczość: 1080:1920;
- wielkość czcionki: minimum 8p;
- imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy należy umieścić w nazwie pliku.

Wszystkie przyjęte prace plakatowe będą wyświetlane w multimedialnych kioskach plakatowych. 
Warunkiem prezentacji plakatu/wystąpienia ustnego jest rejestracja na konferencję i uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

REGULAMIN SESJI PLAKATOWEJ


Płynny kolagen