XL DNI ORTOPEDYCZNE POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO

 

POZNAŃ, 22.09.2023 - 23.09.2023

Program w wersji do druku
22
września
Piątek
Aula Magna
08:00 - 09:30
Sesja Jubileuszowa Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego poświęcona 100 leciu Powstania Pierwszej w Polsce Kliniki Ortopedycznej
Moderatorzy
Wręczenie godności honorowych, wyróżnień i odznaczeń
09:30 - 11:00
Okrągły Stół
Rozwój myśli ortopedycznej Wiktora Degi
11:00 - 11:30
Przerwa kawowa
11:30 - 13:00
Osteotomia Degi i co dalej
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ortopedii dziecięcej
Moderatorzy
Maciej Głowacki
11:30 - 11:40
Jak powstawała ,,Osteotomia transiliakalna” wg Degi
Wykładowcy
Łukasz Woźniak
11:40 - 11:50
Geometria przestrzenna panewki stawu biodrowego po osteotomii transiliakalnej
Wykładowca
11:50 - 12:05
Osteotomia Degi w biodrze neurogennym
Wykładowca
12:05 - 12:15
Dega czy reverse-Dega – rozważania radiologiczne o wskazaniach i wynikach leczenia
Wykładowcy
Bartosz Musielak
Aleksander Koch
12:15 - 12:30
Jak rozpętałem osteotomię Degi na świecie
Wykładowca
Jan Grudziak
12:30 - 13:00
Dega and Dega-like osteotomies in clinical practice of pediatric orthopedic surgeon
Speaker
13:00 - 14:10
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ortopedii dorosłych
Moderatorzy
Jacek Kruczyński
Tomasz Trzeciak
13:00 - 13:10
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość endoprotezoplastyki w Szpitalu im. Wiktora Degi w Poznaniu
Wykładowcy
Jacek Kruczyński
Tomasz Trzeciak
13:10 - 13:25
Czy endoprotezoplastyka w pierwotnych zmianach zwyrodnieniowych i po osteotomii Degi jest dla ortopedy takim samym wyzwaniem?
Wykładowca
Waldemar Woźniak
13:25 - 13:35
Pierwotna i rewizyjna endoprotezoplastyka stawu kolanowego w Klinice Ortopedii i Traumatologii
Wykładowca
Jarosław Pawlicz
13:35 - 13:45
Techniki małoinwazyjne w endoprotezoplastyce stawu biodrowego
Wykładowca
Paweł Chodór
13:45 - 14:00
Wyzwania endoprotezoplastyki rewizyjnej
Wykładowca
14:00 - 14:10
Dyskusja
14:10 - 14:30
Wykład sponsorowany firmy   

Zasady stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych z inhibitorami pompy protonowej
Wykładowca
Anna Pietrzak
14:30 - 15:30
Lunch
15:30 - 17:00
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ortopedii chirurgii ręki – kończyny górnej
15:30 - 15:40
Historia chirurgii ręki
Wykładowca
15:40 - 15:50
Badania naukowe. Choroby rzadkie
15:50 - 16:00
Schorzenia i urazy barku
16:00 - 16:10
Schorzenia i urazy łokcia
Wykładowca
16:10 - 16:20
Wady wrodzone
Wykładowca
16:20 - 16:30
Schorzenia i urazy ręki, replantacje
Wykładowca
Paweł Surdziel
16:30 - 16:40
Sport i fizjoterapia
Wykładowcy
Ewa Bręborowicz
16:40 - 16:50
Uszkodzenie splotu ramiennego i nerwów
Wykładowca
Piotr Czarnecki
16:50 - 17:00
Szkolenia podyplomowe, rezydenci
Wykładowcy
Katarzyna Kozłowska
Michał Górecki
Marek Walczak
17:00 - 18:30
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ortopedii kręgosłupa dzieci i dorosłych
17:00 - 17:10
Rozwój chirurgii kręgosłupa w ramach poznańskiej ortopedii – rys historyczny
Wykładowca
Maciej Głowacki
17:10 - 17:30
Chirurgia kręgosłupa rosnącego
• Pręty rozsuwane
Wykładowca
Piotr Janusz
• Pręty magnetyczne
Wykładowca
Marek Tomaszewski
• Apifix
Wykładowca
Łukasz Stępniak
• Vertebral body tethering
Wykładowca
Paweł Główka
• Podsumowanie
Wykładowca
17:30 - 17:38
Postępy w korekcji skolioz neurogennych
Wykładowca
Piotr Harasymczuk
17:38 - 17:46
Postępy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa
Wykładowca
Mikołaj Dąbrowski
17:46 - 17:54
Postępy w neuromonitoringu – bezpieczeństwo pacjenta i spokój ortopedy
Wykładowca
Juliusz Huber
17:54 - 18:02
Przyszłość chirurgii kręgosłupa dziecięcego
Wykładowca
18:02 - 18:10
Przyszłość chirurgii kręgosłupa dorosłych
Wykładowca
18:10 - 18:25
Presence and future of spine surgery
Speaker
18:25 - 18:30
Dyskusja
Sala I
12:00 - 14:15
Sesja urazowa
12:00 - 12:15
Współczesne postępowanie z pacjentem z politraumą
Wykładowca
Dariusz Larysz
12:15 - 12:30
Postępowanie okołooperacyjne w złamaniach BKKU
Wykładowca
Karol Elster
12:30 - 12:45
Czy przyspieszenie operacji ma wpływ na rokowanie u pacjentów po urazie końca bliższego kości udowej
Wykładowca
Paweł Ślęczka
12:45 - 13:00
Złamania osteoporotyczne miednicy
Wykładowca
Michał Kułakowski
13:00 - 13:15
Współczesne zasady diagnostyki i leczenia uszkodzeń nerwów obwodowych towarzyszących złamaniom
Wykładowca
Paweł Reichert
13:15 - 13:30
Standardy postępowania w złamaniach otwartych i uszkodzeniach tkanek miękkich w traumatologii
Wykładowca
Michał Janiak
13:30 - 13:45
Złamania okołoprotezowe stawu biodrowego
Wykładowca
13:45 - 14:00
Minimalnie inwazyjne zespolenia złamań miednicy
Wykładowca
Dawid Pacek
14:00 - 14:15
Dyskusja
14:15 - 15:30
Sesja lunchowa pt. "Nowe Trendy w Ortopedii" sponsorowana przez firmę   
14:15 - 14:30
Applications and tricks with the Merete BioBall® System
Speaker
Benjamin Faensen
14:30 - 14:42
Unity total knee arthroplasty - MCL isometry technique
Speaker
14:42 - 14:54
Technika balansu dynamicznego w endoprotezoplastyce stawu kolanowego z użyciem robota operacyjnego OMNIBotics
Wykładowca
14:54 - 15:06
Why & how I use a patient specific triflange implant
Speaker
Pieter-Jan De Roo
15:06 - 15:18
Personalizowane implanty 3D w złożonych rewizjach panewki stawu biodrowego – doświadczenia własne
Wykładowca
15:18 - 15:30
Rekonstrukcja kostna allogennymi przeszczepami pre-impregnowanymi antybiotykiem w leczeniu powikłań infekcyjnych po złamaniu - prezentacja przypadku
Wykładowca
14:30 - 15:30
Lunch
15:30 - 17:00
Sesja rezydentów
Moderator
Bartosz Maciąg
15:30 - 15:40
Postępowanie w ostrych powikłaniach po protezoplastyce
Wykładowca
15:40 - 15:50
Uszkodzenia ścięgien ręki- co powinno się zrobić w ramach SOR
Wykładowca
Michał Górecki
15:50 - 16:00
Postępowanie w rozległych uszkodzeniach więzadeł kolana
Wykładowca
16:00 - 16:10
Pacjent z urazem miednicy- schemat postępowania
Wykładowca
16:10 - 16:20
Uszkodzenia rogu tylnego łąkotki- od SOR do artroskopii
Wykładowca
16:20 - 16:30
Pułapki w złamaniach dalszego końca kości promieniowej i jak nie dać się złapać?
Wykładowca
Piotr Stępiński
16:30 - 16:40
WALANT- czy anestezjolodzy są nam potrzebni?
Wykładowca
Oskar Sala
16:40 - 16:50
Ostre stany biodra dziecięcego- jak rozpoznać
Wykładowca
16:50 - 17:00
Dyskusja
17:00 - 18:00
Otwarte Walne Zebranie Sekcji Lekarzy Specjalizujących się w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Sala II
12:45 - 14:30
Sesja sponsorowana
12:45 - 13:30
Wykład sponsorowany firmy   

Ból ostry i ból przewlekły – optymalny wybór terapii
Wykładowca
13:30 - 13:40
Dyskusja
13:40 - 14:00
Wykład sponsorowany firmy   
Wykorzystanie preparatu Flexus Shots w leczeniu chondromalacji stawu rzepkowo-udowego spowodowanego patologicznym, dynamicznym kątem Q
Wykładowca
14:00 - 14:10
Dyskusja
14:10 - 14:30
Wykład sponsorowany firmy   

Miejsce Terapii cTreatment w leczeniu operacyjnym układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz w okresie rekonwalescencji
Wykładowca
14:30 - 15:30
Lunch
14:30 - 15:00
Sesja lunchowa
14:30 - 14:50
Wykład sponsorowany firmy   

Endoproteza stawu biodrowego firmy ChM. Prezentacja systemu z zastosowaniem technik małoinwazyjnych DAA/DSA
Wykładowca
14:50 - 15:00
Dyskusja
15:00 - 15:20
Wykład sponsorowany firmy   

Efektywność kosztowa bloku operacyjnego – jak wykonać dodatkową operacje?
Wykładowca
15:20 - 15:30
Dyskusja
15:30 - 17:00
Spotkanie Konsultanta Krajowego z ordynatorami oddziałów ortopedycznych w Polsce
23
września
Sobota
Aula Magna
08:00 - 08:30
Wykład „Przyszłość ortopedii i traumatologii narządu ruchu z perspektywy poznańskich klinik ortopedycznych”
Wykładowca
Tomasz Trzeciak
08:30 - 15:00
Mini Symposium: Evolution of challenges for orthopaedics and traumatology associated with physical activity
8:30 - 9:00
Keynote lecture: Management of patello-femoral instability and injuries in athletes and active patients
9:00 - 13:10
Session I
09:00 - 10:00
Anterior knee pain associated with physical activity
Part I. General considerations
Moderator
Jacek Kruczyński
09:00 - 09:15
How big is the problem – Epidemiology of anterior knee pain in sport
Speaker
09:15 - 09:30
What are the causes of anterior knee pain?
Wykładowca
Marcin Domżalski
09:30 - 09:45
Diagnostic algorithm for anterior knee pain
Wykładowca
09:45 - 10:00
Discussion
10:00 - 11:10
Anterior knee pain associated with physical activity
Part II. Patello-femoral problems associated with physical activity
Can a young athlete with patello-femoral problems become a professional?
Do problems in the patello-femoral joint mean the end of a sports career?
Moderator
Jarosław Feluś
10:00 - 10:15
Three-dimensional anatomy of the patello-femoral joint in correlation with biomechanics of the extensor mechanism of the knee joint
Wykładowca
10:15 - 10:30
Lateral compression syndrome of the patella - disease or sign of the pathology? How to proceed and when is a return to sport following treatment still possible?
Wykładowca
Łukasz Luboiński
10:30 - 10:45
Sagital malalignment and anterior knee pain. How to proced and when is a return to sport following treatment still possible?
Wykładowca
Jarosław Feluś
10:45 - 10:55
First-time patella dislocation in an adolescent athlete and its influence on a further sports career. Is surgery a reasonable solution?
Wykładowcy
Łukasz Paczesny
10:55 - 11:10
Discussion
11:10 - 11:30
Coffee break
11:30 - 13:10
Anterior knee pain associated with physical activity
Part III. Patellar tendinopathy
Moderator
Marcin Domżalski
11:30 - 11:50
What is tendinopathy and what are the risk factors?
Wykładowca
11:50 - 12:05
Rehabilitation of patellar tendinopathy
Wykładowca
12:05 - 12:20
Is there a role for pharmacological or orthobiogical treatment?
Wykładowca
Urszula Zdanowicz
12:20 - 12:35
What is the role of surgery?
Wykładowca
Urszula Zdanowicz
12:35 - 13:10
Discussion
13:10 - 15:00
Session II
13:10 - 15:00
Overuse foot injuries associated with physical activity
13:10 - 13:20
Epidemiology of sport injuries of the foot
Speaker
13:20 - 13:30
Sport activity in relation to developmental age
Wykładowca
13:30 - 13:40
Prevention of overuse sport injuries of the foot
Wykładowca
13:40 - 14:00
Anatomical and developmental foot anomalies and their impact on foot damage in sports
• Bony defects
Wykładowca
• Soft tissue anomalies as the cause of the plantar pain
Wykładowca
Zbigniew Czyrny
14:00 - 14:30
Overuse injuries of the foot and ankle
• Stress fractures
Wykładowca
Andrzej Boszczyk
• Tendon injuries excluding Achilles
Wykładowca
Piotr Chomicki-Bindas
• Other
Wykładowca
14:30 - 15:00
Discussion
15:00 - 15:15
Zakończenie Dni Ortopedycznych
15:15
Lunch
Sala I
Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki zaprasza zaprzyjaźnione Towarzystwa Naukowe do ostrej, merytorycznej debaty
Polskie Towarzystwo Barku i Łokcia

Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki

Sekcję Barku i Łokcia PTOiTr

Sekcję Chirurgii Ręki PTOiTr

Towarzystwo Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu

Polskie Towarzystwo Terapii Ręki
Moderator
8:50 - 10:50
Bark, łokieć
8:50 - 9:20
Uszkodzenie pierścienia rotatorów
• operować
Wykładowca
• nie operować
Wykładowca
9:20 - 9:50
Złamania bliższego końca kości ramiennej
• operować
Wykładowca
Bartłomiej Kordasiewicz
• nie operować
Wykładowca
9:50 - 10:20
Niestabilność stawu ramiennego
• operować
Wykładowca
• nie operować
Wykładowca
Jarosław Fabiś
10:20 - 10:50
Łokieć tenisisty
• operować
Wykładowca
Michał Harasymczuk
• nie operować
Wykładowca
Joanna Walecka
• rehabilitować
Wykładowca
10:50 - 11:10
Przerwa kawowa
11:10 - 13:10
Ręka
Moderator
Piotr Czarnecki
11:10 - 11:34
Niestabilność nadgarstka
• operować
Wykładowca
• nie operować
Wykładowca
11:34 - 11:58
Zespół kanału nadgarstka
• operować
Wykładowca
Paweł Zejler
• nie operować
Wykładowca
Ewa Bręborowicz
11:58 - 12:22
Wady wrodzone
• operować
Wykładowca
• nie operować
12:22 - 12:46
Uszkodzenia splotu TOS
• operować
Wykładowca
Paweł Reichert
• nie operować
• operować lub nie operować
Wykładowca
Piotr Czarnecki
12:46 - 13:10
Zmiany przeciążeniowe i zwyrodnieniowe ręki
• operować
Wykładowca
Paweł Surdziel
• nie operować
Wykładowca
13:10 - 14:10
Rekonstrukcje tkanek
13:10 - 13:40
Replantacje
• operować
Wykładowca
• nie operować
Wykładowca
13:40 - 14:10
Wielotkankowe uszkodzenie kończyn dolnych
• rekonstruować - płaty wolne
Wykładowca
• operować płaty lokalne
Wykładowca
• amputować, protezować
Wykładowca
14:10 - 15:00
Czy usuwanie zaimplantowanego metalu jest wskazane?
Moderatorzy
Paweł Surdziel
Marta Ślęzak
Waldemar Kubacki
15:00 - 15:15
Zakończenie Dni Ortopedycznych
15:15
Lunch
Sala II
09:00 - 11:00
Co nowego proponuje rehabilitacja w problemach narządu ruchu?
09:00 - 09:20
Wzrokowe sprzężenie zwrotne w rehabilitacji ortopedycznej
09:20 - 09:40
Rehabilitacja po aloplastyce ,,dużych stawów" kończyny dolnej
09:40 - 10:00
Znaczenie fizjoterapii u pacjentów po operacjach ortognatycznych
Wykładowca
10:00 - 10:20
Zastosowanie klasyfikacji ICF w programowaniu rehabilitacji ortopedycznej
Wykładowca
Ewa Lucka
10:20 - 10:40
Możliwość wykorzystania bezprzewodowych sensorów ruchu w rehabilitacji pacjentów z bólem przedniego przedziału stawu kolanowego.
Wykładowca
10:40 - 11:00
Wykorzystanie technologii VR w rehabilitacji narządu ruchu
Wykładowca
11:00 - 11:20
Przerwa kawowa
15:00 - 15:15
Zakończenie Dni Ortopedycznych
15:15
Lunch