eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank


Punktacja MNiSW 2014: 15
Index Copernicus Value 2013: 10,23
2/2015
vol. 14
 
w numerze:
 
 


Featured paper
Clinical implications of vitamin D deficiency

Beata Matyjaszek-Matuszek, Monika Lenart-Lipińska, Ewa Woźniakowska
Prz Menopauzalny 2015; 14(2): 75-81
Data publikacji online: 2015-06-22
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/pm.2015.52149


Original paper
The body self and the frequency, intensity and acceptance of menopausal symptoms

Olga Sakson-Obada, Jowita Wycisk
Prz Menopauzalny 2015; 14(2): 82-89
Data publikacji online: 2015-06-22
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/pm.2015.52150


Original paper
Relation of skinfold thickness and visceral fat with the endothelial function in Mexican postmenopausal women

Sebastián Carranza Lira, Ana Mirna Fino Muro, Sergio Rosales Ortiz
Prz Menopauzalny 2015; 14(2): 90-96
Data publikacji online: 2015-06-22
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/pm.2015.52048


Original paper
Overweight, obesity and female sexuality in perimenopause: a preliminary report

Grażyna Jarząbek-Bielecka, Maciej Wilczak, Anna Potasińska-Sobkowska, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Małgorzata Mizgier, Karolina Andrzejak, Witold Kędzia, Stefan Sajdak
Prz Menopauzalny 2015; 14(2): 97-104
Data publikacji online: 2015-06-22
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/pm.2015.52151


Original paper
Effect of a 4-week Nordic walking training on the physical fitness and self-assessment of the quality of health of women of the perimenopausal age

Mariola Saulicz, Edward Saulicz, Andrzej Myśliwiec, Tomasz Wolny, Paweł Linek, Andrzej Knapik, Jerzy Rottermund
Prz Menopauzalny 2015; 14(2): 105-111
Data publikacji online: 2015-06-22
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/pm.2015.52152

Original paper
Lymphangiogenesis in cervical cancer evaluated by expression of the VEGF-C gene in clinical stage IB-IIIB

Magdalena Franc, Agata Kachel-Flis, Bogdan Michalski, Anna Fila-Daniłow, Urszula Mazurek, Mateusz Michalski, Anna Michalska, Ilona Kuczerawy, Violetta Skrzypulec-Plinta
Prz Menopauzalny 2015; 14(2): 112-117
Data publikacji online: 2015-02-19
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/pm.2015.49397

Original paper
Oral health in postmenopausal and premenopausal women after myocardial infarction in Poland: a preliminary study

Bartłomiej Górski, Ewa Ganowicz, Renata Górska
Prz Menopauzalny 2015; 14(2): 118-125
Data publikacji online: 2015-02-18
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/pm.2015.49331


Original paper
Quality of life assessment in women after cervicosacropexy with polypropylene mesh for pelvic organ prolapse: a preliminary study

Wojciech Majkusiak, Edyta Horosz, Paweł Tomasik, Aneta Zwierzchowska, Mirosław Wielgoś, Ewa Barcz
Prz Menopauzalny 2015; 14(2): 126-129
Data publikacji online: 2015-06-22
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/pm.2015.52153


Original paper
The potential role of elastography in differentiating between endometrial polyps and submucosal fibroids: a preliminary study

Sławomir Woźniak
Prz Menopauzalny 2015; 14(2): 130-133
Data publikacji online: 2015-06-22
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/pm.2015.52123


Review paper
Progestogens in menopausal hormone therapy

Małgorzata Bińkowska, Jarosław Woroń
Prz Menopauzalny 2015; 14(2): 134-143
Data publikacji online: 2015-06-22
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/pm.2015.52154


Review paper
Hemostatic disorders of the menopausal period: the role of microRNA

Grzegorz Stachowiak, Agnieszka Zając, Marek Nowak, Tomasz Stetkiewicz, Jacek R. Wilczyński
Prz Menopauzalny 2015; 14(2): 144-148
Data publikacji online: 2015-06-22
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/pm.2015.52155


Case report
Massive peritoneal cavity calcification in the course of advanced ovarian cancer: a case report

Gustaw Wójcik, Jolanta Piskorz, Włodzimierz Bulikowski
Prz Menopauzalny 2015; 14(2): 149-151
Data publikacji online: 2015-06-22
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/pm.2015.52156


Case report
Meigs’ syndrome with elevated CA-125 and HE-4: a case of luteinized fibrothecoma

Jaroslaw Danilos, Wojciech Michał Kwaśniewski, Diana Mazurek, Wieslawa Bednarek, Jan Kotarski
Prz Menopauzalny 2015; 14(2): 152-154
Data publikacji online: 2015-06-22
 
DOI (digital object identifier): 10.5114/pm.2015.52157
© 2015 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe