eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna
Bieżący numer O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Archiwum Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

MNiSW 2014: 6
Index Copernicus Value 2013: 5.02
1/2015
 
w numerze:
 
 

Prace oryginalne
Pediatryczna domowa opieka paliatywna w Polsce (2013)

Katarzyna Kozera, Urszula Wojciechowska, Wojciech Marciniak, Elżbieta Tokarska, Tomasz Dangel
Medycyna Paliatywna 2015; 7(1): 9–44

Sprawozdanie
Dostępność leczenia opioidami w Polsce – na podstawie Ogólnopolskiej Konferencji w ramach konsorcjum ATOME

Wojciech Leppert, Jadwiga Pyszkowska, Andrzej Stachowiak, Małgorzata Krajnik, Magdalena Bartnik
Medycyna Paliatywna 2015; 7(1): 84–89
© 2015 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe