Gastroenterology Review
 
SCImago Journal & Country Rank
Search
4/2007
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Review paper
The role of growth factors in pathogenesis of pancreatic cancer. Part III: Vascular endothelial growth factor (VEGF) and insulin-like growth factors (IGFs)

Marek Olakowski

Przegląd Gastroenterologiczny 2007; 2 (4): 181–184
Vascular endothelial growth factor (VEGF) binds with three receptors (VEGFR). VEGFR-1 and 2 are situated mainly in the vascular endothelium whereas VEGFR-3 is located in thelymphatic endothelium. Expression of VEGF is observed in cancer cells in 56-93% of specimens derived from surgically excised pancreatic tumours. There is a correlation between VEGF expression in cancer cells and vascular density in cancer tissue. Some authors have observed a relationship between VEGF expression in cancer cells and grading, staging, liver metastases and survival. The insulin-like growth factor (IGF) family consists of polypeptic ligands IGF-I and IGF-II, 2 types of cell membrane receptors, IGF-IR and IGF-IIR, and 6 binding proteins (IGFBP). Overexpression of IGF and its receptor IGF-IR was observed both in pancreatic cancer cells and in adjacent connective tissue. In pancreatic cancer cells also overexpression of IGF-IIR was demonstrated.
keywords:

pancreatic cancer, vascular endothelial growth factor, insulin-like growth factor

Featured products
Books:
Atlas kliniczno-patologiczny nieswoistych chorób zapalnych jelit.

pod redakcją Jarosława Wejmana i Witolda BartnikaFormat: 205 × 290 mm
Liczba stron 180
Oprawa twarda
 
Cała prawda o e-papierosach

Jean-François Etter, Gérard Mathern

Format: 125x197 mm
Liczba stron: 208
Oprawa: miękka
 
Przewodnik praktyczny jak stosować statyny
Ragavendra R. Baliga

redaktor wydania polskiego prof. nadzw. dr hab. Maciej BanachFormat: kieszonkowy 110 x 190
Liczba stron 92
Oprawa miękka
 
Internet:
Studenci Medycyny i Farmacji
Portal adresowanych do studentów uczelni medycznych w Polsce i za granicą.
Copyright notice Privacy policy Advertising policy Contact us
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here
Created by Bentus
PayU - płatności internetowe