en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
3/2005
vol. 43
 
Share:
Share:
more
 
 

Colloquium Rheumatologorum Silesiae – sessio secunda Katowice, 12 marca 2005 r.

Eugeniusz Józef Kucharz

Ru 2005; 43, 3: 170
Online publish date: 2005/06/06
Article file
- Colloquium.pdf  [1.38 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach już po raz 2. zorganizowała konferencję pod nazwą: Colloquium Rheumatologorum Silesiae czyli rozmowy reumatologów śląskich. Konferencja odbyła się w Katowicach 12 marca 2005 r.
Koncepcją spotkań o nazwie Colloquium Rheumatologorum Silesiae jest ukazywanie zagadnień z pogranicza specjalności, a współorganizatorami spotkania były oddziały śląskie Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz II Oddział Kolegium Medycyny Rodzinnej, a także Stowarzyszenie Pro Rheumate.
Zebranych uczestników przywitał przewodniczący komitetu organizacyjnego Eugeniusz Józef Kucharz. Gościem specjalnym konferencji był znany reumatolog turecki prof. dr Hasan Yazici ze Stambułu. W obradach wzięła też udział dr Marina A. Gertsen z Mińska.
Pierwszy wykład wygłosił Hasan Yazici (Choroba Behçeta – doświadczenie ośrodka Cerrahpata w Istambule). Kolejnymi mówcami byli: Dariusz Ziora (Sarkoidoza), Magdalena Kopeć (Zespoły nadmiernej wiotkości), Eugeniusz J. Kucharz (Amyloidoza), a po przerwie: Ligia Brzezińska-Wcisło i Ryszard Żaba (Semiotyka dermatologiczna w wybranych chorobach narządu ruchu), Tomasz Dziewit (Zespoły uciskowe), Aneta Franczak-Drygalska (Zapalenie wielochrzęstne) i Marcin Koncewicz (Zespoły algodystroficzne).
Konferencja zgromadziła, mimo niesprzyjającej podróżom pogody, ponad 250 uczestników z całej Polski. Oprócz dyplomów uczestnictwa otrzymali oni pamiątkowe Dukaty Hipokratesa, wybite z okazji konferencji starą techniką mincerską.
Spotkanie potwierdziło słuszność założeń ukazywania zagadnień reumatologicznych w sposób interdyscyplinarny i przypomniało starą prawdę internistyczną, że obiektem zainteresowania medycyny jest zawsze człowiek, a nie pojedynczy narząd. Niemałe są też związki chorób narządu ruchu z innymi specjalnościami i ta tematyka będzie kontynuowana podczas następnych konferencji, gdyż zorganizowane w 2005 r. Colloquium Rheumatologorum Silesiae to sessio secunda, przewidziane jako coroczne spotkanie naukowe.


prof. dr hab. med.
Eugeniusz Józef
Kucharz
Copyright: © 2005 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.