eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
3/2018
vol. 68
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Report

15th Meeting of the European Association for Forensic Entomology
25–28 April 2018, Munich, Germany

Rafał Skowronek

Online publish date: 2019/02/20
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W dniach 25–28 kwietnia 2018 r. w Ogrodzie Botanicznym Monachium (ryc. 1) odbyło się 15. spotkanie European Association for Forensic Entomology (EAFE) zrzeszającego entomologów sądowych z całej Europy i nie tylko. Podczas tegorocznej edycji Polskę reprezentowali przedstawiciele trzech ośrodków uniwersyteckich:
• Katedry Ekologii i Biogeografii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: prof. Krzysztof Szpila – dwa wystąpienia ustne pt. „Wing measurement as a useful tool for species identification of European blowflies (Diptera: Calliphoridae) of forensic importance” i „Cluster flies (Calliphoridae: Pollenia) in forensic entomology research”, dr Andrzej Grzywacz – wystąpienie ustne pt. „Towards faster molecular identification of forensically relevant entomological material”,
• Pracowni Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: dr hab. Szymon Matuszewski, prof. UAM – wystąpienie ustne pt. „The size of adult Creophilus maxillosus L. (Coleoptera: Staphylinidae) as predictor for age at emergence: searching for larger accuracy of age estimates”, dwa wystąpienia plakatowe pt. „Estimation of postmortem interval based on insect evidence in a quasi-indoor habitat – a case report” i „Pattern and dynamics of larval aggregation in Necrodes littoralis (Coleoptera: Silphidae)”, mgr Joanna Gruszka – wystąpienie ustne pt. „Mechanisms of larval aggregation in Necrodes littoralis L. (Coleoptera: Silphidae)”, plakat pt. „Development of Necrodes littoralis (Coleoptera: Silphidae) – a pilot study”, mgr Katarzyna Frątczak-Łagiewska – wystąpienie plakatowe pt. „In vivo measurements of immature Creophilus maxillosus L. (Coleoptera: Staphylinidae) – impact on the development and accuracy of age estimation”,
• Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: dr Rafał Skowronek – wystąpienie plakatowe pt. „Unusual suicide by jumping into the high chimney of a power plant – medico-legal and entomological case report from Poland”.
Łącznie podczas czterech sesji ustnych i jednej sesji plakatowej przedstawiono 24 wystąpienia ustne i 28 plakatów.
Na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie otwierające konferencję wygłoszone przez gościa z Amsterdamu. Prof. Roelof-Jan...


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe