eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Current issue Archive About the journal Special Issues Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
2/2014
vol. 101
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Review paper

2012 European guideline on the diagnosis and treatment of gonorrhoea in adults*

Chris Bignell, Magnus Unemo

Przegl Dermatol 2014, 101, 168–178
Online publish date: 2014/05/21
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Rzeżączka jest ważnym problemem zdrowia publicznego na świecie. Szczególnym dylematem jest oporność na cefalosporyny o szerokim spektrum, obserwowana w ostatnich latach. W niniejszych zaleceniach przedstawiono rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia rzeżączki w Europie. W porównaniu z poprzednimi zaleceniami z 2009 roku zalecenia z 2012 roku zostały uaktualnione; uwzględniają szersze wskazania do przeprowadzania badań; wprowadzają leczenie niepowikłanej rzeżączki dwoma antybiotykami (ceftriakson w dawce 500 mg i azytromycyna w dawce 2 g), gdy nie jest znana wrażliwość na antybiotyki; zalecają wykonanie testu potwierdzającego wyleczenie (ang. test of cure) we wszystkich przypadkach rzeżączki w celu zapewnienia eradykacji zakażenia i wykrycia możliwej antybiotykooporności oraz identyfikację, weryfikację i zgłaszanie przypadków niepowodzeń po stosowaniu rekomendowanej terapii. Osiągnięcie najwyższej jakości w przeprowadzaniu badań, diagnostyce, leczeniu i kontroli po leczeniu odgrywa podstawową rolę w kontroli nad szerzeniem się rzeżączki opornej na cefalosporyny i na wiele innych leków.
keywords:

gonorrhoea, European clinical guideline, management, Neisseria gonorrhoeae, diagnosis, antimicrobial resistance, antimicrobial treatment, antibiotic

Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe