eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
2/2017
vol. 67
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short report

6th Congress of the International Society of Forensic Radiology and Imaging, 10–13 maja, Odense, Dania

Aleksandra Borowska-Solonynko

Arch Med Sąd Kryminol 2017; 67 (2): 150–152
Online publish date: 2017/11/21
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
10–13 maja 2017 r. w pięknym mieście Odense w Danii, odbył się już szósty z kolei kongres International Society of Forensic Radiology and Imaging (ISFRI) – międzynarodowego towarzystwa naukowego zajmującego się wykorzystaniem badań obrazowych w szeroko rozumianej kryminalistyce, głównie w medycynie sądowej i antropologii, ale także w innych odległych dziedzinach, np. weterynarii sądowej. Kongresy ISFRI co roku odbywają się w innym kraju. W tym roku gospodarzem był Institute of Forensic Medicine, University of Southern Denmark, a na czele komitetu organizacyjnego stanął prof. Peter Mygind Leth ze wspomnianego instytutu, który w latach 2016/2017 przewodniczył ISFRI. Należy wspomnieć, że prof. Peter Mygind Leth razem z kolejnym organizatorem zjazdu prof. Peterem Thiis Knudsenem od 2016 r. aktywnie współpracują z medykami sądowymi z Krakowa, Lublina i Warszawy.
Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była kryminalistyka (w tym medycyna sądowa) w czasach zamachów terrorystycznych. W związku z tym duża część wykładów zaproszonych gości poświęcona była, znanym do tej pory tylko z mediów, wydarzeniom o charakterze terrorystycznym. Doktor Alon Krispin opowiedział, jak wygląda w tym kontekście praca medyka sądowego pracującego w Forensic Imaging Service at the National Center of Forensic Medicine (ICFM) w Izraelu. Zwrócił przy tym uwagę na aspekty medyczno-sądowe, podając przykłady na to, jak ocena obrażeń, dokonana choćby za pomocą samych badań obrazowych, zmieniała obraz wydarzeń, które początkowo wydawały się oczywiste i tak zostały przedstawione w mediach, a finalnie okazywały się bardziej skomplikowane. Dużo czasu poświęcił także aspektom polityczno-socjologicznym, podkreślając rolę mediów społecznościowych w podsycaniu konfliktów.
Profesor Paul Hofman z Department of Radiology, Maastricht University Medcial Center przedstawił prezentację dotyczącą badania ofiar samolotu Malaysian Airline Flight 17 strąconego nad terenem Ukrainy. Skupił się przy tym na kwestiach organizacji postępowania medyczno-sądowego przy tak dużej liczbie ofiar. Podkreślił rolę badań obrazowych, a także wskazał na konieczność dołączenia formularza oceny badań obrazowych do innych formularzy DVI. Zasygnalizował, tylko zbiorczo, kwestie doznanych przez ofiary tego lotu obrażeń, co wzbudziło niezwykłe wręcz zainteresowanie uczestników konferencji. Niestety, na...


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe