eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
2/2018
vol. 68
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Report

6th Czech-Slovak Congress of Forensic Medicine with International Participation 12–13 April 2018, České Budějovice, Czech

Rafał Skowronek

Arch Med Sadowej Kryminol 2018; 68 (2): 157–160
Online publish date: 2018/06/30
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
12–13 kwietnia 2018 r. w hotelu Clarion w Czeskich Budziejowicach odbył się szósty Czesko-Słowacki Kongres Medycyny Sądowej, w którym wzięli udział także zagraniczni goście. Poza reprezentantami uniwersyteckich oraz pozauniwersyteckich ośrodków medycyny sądowej z Czech i Słowacji w tegorocznym spotkaniu uczestniczyli również prelegenci z Włoch (zespół z Uniwersytetu Rzymskiego), Szwajcarii (dr Walther F. Gotsmy z Uniwersytetu w Bernie) oraz Polski (z Katowic – dr n. med. Rafał Celiński z Toxlab sp. z o.o. oraz niżej podpisany, reprezentujący Katedrę i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego).
Wystąpienia uczestników dotyczyły głównie problematyki klasycznej medycyny i toksykologii sądowej, ze szczególnym uwzględnieniem niezmiennie cennej kazuistyki. Przedstawiono m.in. przypadki zatruć fosforowodorem, cyjankiem potasu, tramadolem, butylonem, zabójstwa-samobójstwa z regionu Wysokich Tatr, przypadek guza zlokalizowanego w węźle przedsionkowo-komorowym czy tzw. brzusznej apopleksji. Nie zabrakło też sesji poświęconej wykorzystaniu tomografii komputerowej (post-mortem computed tomography – PMCT) w tanatologii oraz sesji medyczno-prawnej z udziałem prawników.
Zastosowanie badań obrazowych w medycynie sądowej wydaje się jednym z głównych problemów naukowych i praktycznych w Czechach i Słowacji. W tych krajach zlokalizowane są dwa tomografy przeznaczone wyłącznie do badań pośmiertnych – w Wojskowym Instytucie Medycyny Sądowej w Pradze u dra Sokola i w Szpitalu Uniwersyteckim w Hradec Králové u prof. Hejny. Od 2015 r. do marca 2018 r. w Hradec Králové wykonano 246 badań. Obecnie 83% tamtejszych sądowo-lekarskich sekcji zwłok jest poprzedzonych badaniem PMCT. Z kolei w instytucie praskim w okresie od marca 2016 r. do marca 2018 r. przeprowadzono 49 badań. Wystąpienie dra Gotsmy z Berna (ośrodka mającego duże doświadczenie w pośmiertnych badaniach obrazowych, kierowanego przez prof. Christiana Jackowskiego) dotyczyło porównania obrazu treści żołądkowej w badaniu PMCT i klasycznym badaniu sekcyjnym u ofiar utonięcia, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do wyodrębnienia „warstw”. Konkludując, autor stwierdził, że trójwarstwowość treści pokarmowej w badaniu PMCT – jeśli rzeczywiście występuje – może być interpretowana jako przesłanka śmierci...


View full text...
FEATURED PRODUCTS
Quick links
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe