eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2014
vol. 30
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Aktywność fizyczna a zdrowie człowieka

Paulina Wojciechowska

Studia Medyczne 2014; 30 (4): 254–260
Data publikacji online: 2015/01/11
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie: Dynamiczny rozwój motoryzacji, transportu, środków masowego przekazu sprawił, że życie ludzkie stało się prostsze. Jednocześnie przez komfortowe warunki życia zmniejszyła się aktywność fizyczna. Biologicznie uwarunkowana potrzeba ruchu została zminimalizowana przez ciągle rosnące tempo życia. W rezultacie może to doprowadzić do utraty zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Czynny wypoczynek stanowi doskonałe źródło nie tylko ruchu, lecz także satysfakcji, zadowolenia. Młodzież oraz osoby dorosłe powinny swój wolny czas poświęcać przede wszystkim na uprawianiu najróżniejszych form aktywności ruchowej. Już najmłodszych należy informować o pozytywnym wpływie ruchu na organizm człowieka. Osoby te w wieku dojrzałym mają świadomość, że poprzez ćwiczenia fizyczne poprawiają kondycję oraz stan zdrowia.

Cel pracy: Ocena wydolności fizycznej studentów regularnie uprawiających ćwiczenia fizyczne, sporadycznie ćwiczących oraz nieuprawiających jakichkolwiek form aktywności ruchowej.

Materiał i metody: W badaniu zastosowano kwestionariusz ankiety oraz próbę Ruffiera i próbę ortostatyczną. Badaniem objęto grupę 15 osób w wieku 20–25 lat. Udział w badaniach był całkowicie dobrowolny i anonimowy. Postawiono następujące hipotezy: częstość uprawiania aktywności fizycznej wpływa na wynik w próbie Ruffiera, uprawianie sportu zawodowo koreluje ze wskaźnikiem masy ciała, liczba godzin spędzanych przed telewizorem lub komputerem warunkuje wynik próby ortostatycznej.

Wyniki i wnioski: Tylko regularna aktywność fizyczna wpływa na organizm. Systematyczne ćwiczenia zwiększają wydolność fizyczną. Ruch jest najlepszym sposobem profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Młodzież oraz osoby dorosłe powinny wolny czas poświęcać przede wszystkim na uprawnianie najróżniejszych form aktywności fizycznej.

Introduction: The dynamic development of the automotive industry, transport, and the media means that human life has become much easier. At the same time, the comfortable living conditions have decreased physical activity. Biologically conditioned, the need of activity has been minimised by the ever-increasing pace of life. As a result, it may lead to the loss of physical and mental health. Active recreation is not only an excellent source of activity, but also a source of satisfaction. Youths and adults should therefore spend their free time primarily on various forms of physical activity.

Aim of the research: To evaluate the physical fitness of students who regularly practice physical exercise, those who occasionally practice, and those not practicing any form of physical activity.

Material and methods: In the research we used a questionnaire of the Ruffier test and an orthostatic test. The study involved a group of 15 people aged 20–25 years. Participation in the study was entirely voluntary and anonymous. The study group consisted only of women. Results obtained from the questionnaire survey were fully reflected during exercise tests performed.

Results and conclusions: Only regularly practiced physical activity has an effect on our body. Regular exercise increases our body’s physical capacity. Activity is the best means of prevention of lifestyle diseases. Youths and adults should spend their free time mainly doing various forms of physical activity.
słowa kluczowe:

zdrowie, ruch, aktywność fizyczna

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.