eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
2/2015
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Analiza powikłań u pacjentów operowanych z powodu raka odbytnicy ze szczególnym uwzględnieniem nieszczelności zespoleń

Monika Kozłowska
,
Stanisław Głuszek

Studia Medyczne 2015; 31 (2): 82–89
Data publikacji online: 2015/07/13
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Nieszczelność zespolenia jest jednym z najczęstszych i najpoważniejszych powikłań po operacjach kolorektalnych. Może prowadzić do ponownej operacji, wydłużenia czasu hospitalizacji oraz zwiększenia śmiertelności.

Cel pracy: Analiza powikłań u pacjentów operowanych z powodu raka odbytnicy na Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego (WSZ) w Kielcach w latach 2005–2011 ze szczególnym uwzględnieniem nieszczelności zespoleń jelita grubego.

Materiał i metody: Do grupy badanej włączono 102 chorych na raka odbytnicy operowanych w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSZ w Kielcach.

Wyniki: Najczęstszym powikłaniem związanym z operacją było powierzchowne zakażenie miejsca operowanego, które wystąpiło u 9 (8,8%) pacjentów. Nieszczelność zespolenia stwierdzono u 3 pacjentów na 46 operacji przeprowadzonych z zespoleniem jelita, tj. 6,5%, powikłania kolostomii dotyczyły 3 pacjentów na 56 zabiegów z wyłonieniem sztucznego odbytu, tj. 5,4%.

Wnioski: Przetoki przewodu pokarmowego jako ciężkie powikłanie nadal stanowią trudny problem chirurgiczny.

Introduction

Introduction: Anastomotic leakage is among the most common and most serious complications after colorectal surgery. It may lead to the necessity of repeating the procedure, prolongation of hospitalisation period, and an increase in the mortality rate.

Aim of the research: The objective of the study was an analysis of complications, with particular consideration paid to colorectal anastomotic leakage, in patients who had undergone surgery due to colorectal cancer at the Regional Polyclinic Hospital in Kielce, during 2005–2011.

Material and methods: Into the study group were enrolled 102 patients with colorectal cancer, who had undergone surgery in the Clinical Ward for General, Oncologic, and Endocrine Surgery, at the Regional Polyclinic Hospital in Kielce.

Results: The most frequent complication related to the surgery was superficial surgical site infection, which occurred in 9 pa­tients, i.e. 8.8%. Anastomotic leakage was observed in 3 patients per 46 surgeries with construction of colorectal anastomosis, i.e. 6.5%, colostomy complications were noted in 3 patients per 56 procedures with formation of a colostomy, i.e. 5.4%.

Conclusions: Anastomotic leakage is a serious complication after colorectal surgery.
słowa kluczowe:

rak odbytnicy, nieszczelność zespolenia, powikłania pooperacyjne

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.