eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
2/2018
vol. 34
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Analiza składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej pacjentów leczonych lewodopą z powodu choroby Parkinsona

Jacek Wilczyński
,
Paweł J. Półrola

Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (2): 120–126
Data publikacji online: 2018/06/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Jedną z konsekwencji choroby Parkinsona są zaburzenia składu ciała i redukcja jego masy.

Cel pracy
Analiza składu ciała pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych L-dopą.

Materiał i metody
Przebadano grupę 32 osób, w tym 26 (81,25%) kobiet i 6 (18,75%) mężczyzn. Badanie wykonano w La-boratorium Posturologii w Instytucie Fizjoterapii na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Skład ciała oceniano metodą impedancji bioelektrycznej.

Wyniki i wnioski
Większość parametrów składu ciała badanych mieściła się w normie. Średni wskaźnik masy ciała (BMI) pacjentów z chorobą Parkinsona wynosił 24,12 kg/m2. Wiek metaboliczny badanych wynosił 42,34 roku i był znacz­nie niższy od wieku kalendarzowego – 54,28 roku. Wysoce istotne różnice między kobietami a mężczyznami dotyczyły wysokości ciała (Z = 3,7541, p = 0,0002), masy ciała (Z = 3,2592, p = 0,0011), zawartości tkanki tłuszczowej (%) (Z = 3,1627, p = 0,0016), masy tkanki beztłuszczowej (kg) (Z = 3,7417, p = 0,0002), masy mięśni (kg) (Z = 3,7421, p = 0,0002), wskaźnika tkanki wisceralnej (Z = 1,9892, p = 0,0467), całkowitej zawartości wody (kg), całkowitej zawartości wody (%) (Z = 3,7428, p = 0,0002), wody zewnątrzkomórkowej (kg) (Z = 3,7448, p = 0,0002), wody wewnątrzkomórkowej (kg) (Z = 3,7424, p = 0,0002) i stosunku wody zewnątrzkomórkowej do całkowitej zawartości wody (%) (Z = 2,9223, p = 0,0035). Wystąpiły także istotne, dodatnie korelacje między wiekiem metabolicznym a ogólnym wskaźnikiem stabilności (r = 0,4057, p = 0,0212) i przednio-tylnym wskaźnikiem stabilności (r = 0,3507, p = 0,0490).Introduction
Among the consequences of Parkinson’s disease are disorders in body composition and weight loss.

Aim of the research
An analysis of body composition of patients with Parkinson’s disease treated with L-dopa.

Material and methods
A group of 32 patients was examined, including 26 (81.25%) females and 6 (18.75%) males. The study was conducted in the Laboratory for Posturology in the Institute of Physiotherapy at the faculty of Medicine and Medical Sciences, Jan Kochanowski University in Kielce. Body composition was assessed using bioelectrical impedance analysis, which consists of the evaluation of resistance to the flow of an electric current.

Results and conclusions
The majority of body composition parameters remained within the normal ranges. The mean body mass index (BMI) index in patients with Parkinson’ disease was 24.12 kg/m2 and remained within the normal range. The metabolic age of patients was 42.34 years and was considerably lower than the calendar age – 54.28 years. Highly significant differences were observed between males and females according to body height (Z = 3.7541; p = 0.0002), body weight (Z = 3.2592; p = 0.0011), fat mass (%) (Z = 3.1627; p = 0.0016), fat-free mass (kg) (Z = 3.7417; p = 0.0002), muscle mass (kg) (Z = 3.7421; p = 0.0002), visceral fat (Z = 1.9892; p = 0.0467), total body water (kg), total body water content (%) (Z = 3.7428; p = 0.0002), extracellular water (kg) (Z = 3.7448; p = 0.0002), intracellular fluid (kg) (Z = 3.7424; p = 0.0002), and the ratio of extracellular water to total body water (%) (Z = 2.9223; p = 0.0035). There were also significant positive correlations between metabolic age and the Overall Stability Index (r = 0.4057, p = 0.0212) and Front-Back Stability Index (r = 0.3507, p = 0.0490).

słowa kluczowe:

choroba Parkinsona, skład ciała, metoda impedancji bioelektrycznej

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe