eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
1/2015
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Analiza wpływu poziomu wiedzy na temat szczepień ochronnych na decyzje o wykonywaniu szczepień ochronnych

Marta Makara-Studzińska
,
Paweł Kalinowski
,
Danuta Podstawka
,
Zofia Śliwińska
,
Zbigniew Śliwiński

Studia Medyczne 2014; 31 (1): 6–9
Data publikacji online: 2015/03/24
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Choroby zakaźne są nadal istotnym problemem zarówno medycznym, jak i społecznym we współczesnym świecie. Najskuteczniejszą i jednocześnie najtańszą metodą zabezpieczenia się przed chorobami zakaźnymi są szczepienia ochronne. Odpowiednia edukacja społeczeństwa w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym, takim jak odra, błonica, krztusiec, może się przyczynić do zmiany postawy wielu rodziców wobec szczepień obowiązkowych oraz zalecanych.

Cel pracy: Analiza wpływu poziomu wiedzy na decyzje o wykonywaniu szczepień ochronnych.

Materiał i metody: Badaniem objęto 370 osób (308 kobiet i 62 mężczyzn), studentów lubelskich uczelni oraz młodych rodziców zamieszkujących województwo lubelskie. Narzędziem badawczym była autorska ankieta wywiadu zawierająca 20 pytań zamkniętych. Do analizy statystycznej wyników badania zastosowano metody statystyki opisowej oraz test c2 i współczynnik korelacji V Cramera.

Wyniki: Spośród respondentów o wyższym poziomie wiedzy aż 98% deklarowało regularne wykonywanie szczepień u swoich dzieci, zgodnie z kalendarzem szczepień, w przyszłości. Tylko 45% badanych wśród osób o niskim poziomie wiedzy deklarowało regularność szczepień u swoich dzieci. Aż 62% respondentów nieposiadających wiedzy na temat szczepień ochronnych nigdy nie wykonało u siebie nieobowiązkowych szczepień. W grupie osób mających dużą wiedzę 50% nigdy nie wykonało szczepień zalecanych.

Wnioski: Poziom wiedzy istotnie wpływa na decyzję o wykonywaniu szczepień ochronnych w badanej populacji. Osoby o wyższym poziomie wiedzy znacznie częściej deklarowały regularne wykonywanie szczepień ochronnych u swoich dzieci.

Introduction: Infectious diseases are still a significant medical and social problem in the contemporary world. The most effective and at the same time the least expensive way to become protected against infectious diseases is vaccinations. Appropriate education of the society referring to the prevention of infectious diseases such as measles, diphtheria, or pertussis can contribute to changing the attitudes of many parents to mandatory and recommended vaccinations.

Aim of the research: The analysis of the impact of the level of knowledge on making decisions about administering preventive vaccinations.

Material and methods: The study included 370 participants (308 women and 62 men). They were students of Lublin universities and young parents living in the Lublin voivodeship. The research tool was an author-made questionnaire consisting of 20 closed questions. For the statistical analysis of research results the methods of descriptive statistics, the χc2 test, and Cramer’s V correlation coefficient were used.

Results: As many as 98% of the respondents exhibiting a higher level of knowledge declared future regular vaccinations of their children in accordance with the official recommendations. Among people with a low level of knowledge, only 45% declared such regularity in their children’s vaccination. As many as 62% of the respondents who lacked knowledge on vaccinations failed to have voluntary vaccinations administered. In comparison, among those with high level of knowledge, 50% never had recommended vaccinations administered.

Conclusions: The level of knowledge has a significant impact on the decisions on administering preventive vaccinations in the studied population. Respondents who had a higher level of knowledge more frequently declared administering vaccinations regularly, both to themselves and their children.
słowa kluczowe:

szczepienia ochronne, choroby zakaźne, profilaktyka

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.