eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

3/2017
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Antybiotykoterapia jako preferowana metoda leczenia pozaszpitalnego zapalenia płuc u malezyjskich pielgrzymów do Mekki – wzorzec i powiązane czynniki

Diana Dzaraly
,
Nor Iza A. Rahman
,
Mainul Haque
,
Mohd Suhaimi Bin Ab Wahab
,
Nordin Bin Simbak
,
Aniza Abd Aziz
,
Salwani Ismail
,
Abdul Razak Abdul Muttalif

Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (3): 199–207
Data publikacji online: 2017/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Zapalenie płuc to choroba zagrażająca życiu, która stanowi poważny problem zdrowotny na świecie, szczególnie wśród osób starszych odbywających pielgrzymkę do Mekki – hadżdż. Antybiotykoterapia empiryczna jest wskazana u wszystkich chorych z podejrzeniem pozaszpitalnego zapalenia płuc (PZP) jako leczenie początkowe przy przyjęciu.

Cel pracy: Opis antybiotykoterapii w przypadku PZP oraz określenie czynników związanych z możliwościami leczenia u malezyjskich pielgrzymów do Mekki.

Materiał i metody: Przeprowadzono przekrojowe badanie obejmujące 91 chorych przyjętych do szpitala Tabung Haji, Makkah w 2012 r. z diagnozą kliniczną zapalenia płuc w okresie hadżdż. Przedmiotem badania była antybiotykoterapia stosowana u chorych oraz czynniki demograficzne i choroby współistniejące, które mają potencjalny wpływ na możliwości leczenia.

Wyniki: Średnia wieku pielgrzymów wynosiła 71,4 ±8,7 roku. Najczęściej przepisywanym antybiotykiem była lewofloksacyna (44,0%), a następnie azytromycyna (40,7%), cefuroksym (23,1%), ampicylina + sulbaktam (16,5%), oraz amoksycylina + kwas klawulanowy (15,4%). Zaobserwowano istotny związek między wiekiem chorych i lewofloksacyną, azytromycyną i meropenemem (odpowiednio p = 0,032, 0,028 i 0,026). Lekiem istotnie częściej przepisywanym chorym na cukrzycę był cefuroksym (p = 0,036).

Wnioski: Lewofloksacyna i azytromycyna zostały sklasyfikowane jako najpopularniejsza antybiotykoterapia stosowana u pielgrzymów z Malezji chorych na PZP i wybór ten był związany ze starszym wiekiem. U chorych na cukrzycę lekiem z wyboru był cefuroksym.

Introduction: Pneumonia is a potentially life-threatening illness that poses global health teething troubles particularly among elderly population and performing Hajj. Empirical antibiotic treatment has been recommended for all suspected community-acquired pneumonia (CAP) patients as initial treatment on admission.

Aim of the research: To describe the antibiotic therapy of CAP and determine the associated factors related to the treatment options among Malaysian Hajj pilgrims.

Material and methods: This was a cross-sectional study involving 91 patients who were admitted to Tabung Haji Hospital, Makkah in 2012, with the clinical diagnosis of pneumonia during Hajj season. The antibiotic treatment for the patients as well as demographic factors and co-morbidity, which potentially influence the treatment options, were studied.

Results: The mean age of the hajj pilgrims was 71.4 ±8.7 years. The most frequently prescribed antibiotic was levofloxacin (44.0%), followed by azithromycin (40.7%), cefuroxime (23.1%), ampicillin + sulbactam (16.5%), and amoxicillin + clavulanate (15.4%). The age of patients was significantly associated with levofloxacin, azithromycin, and meropenem (p = 0.032, 0.028, and 0.026, respectively). Patients with diabetes were statistically significantly highly prescribed with cefuroxime (p = 0.036).

Conclusions: Levofloxacin and azithromycin were classified as the most common antibiotic treatment given to Malaysian Hajj pilgrim with CAP and their choice was associated with older age of patients. Otherwise, cefuroxime was the prescription of choice in diabetics.
słowa kluczowe:

hadżdż, pielgrzymi, pozaszpitalne zapalenie płuc, antybiotykoterapia

POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe