en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
5/2008
vol. 46
 
Share:
Share:
more
 
 

Book review
Educación Médica: Ciencia, Técnica & Arte – Roberto Miguel Cataldi Amatriain

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2008; 46, 5: 308
Online publish date: 2008/12/01
Article file
- education.pdf  [0.03 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Licząca 130 stron książka prof. R.M.C. Amatriaina jest zbiorem esejów analizujących problem nauczania medycyny. W 22 rozdziałach omówione zostały takie aspekty edukacji medycznej, jak ewolucja nauczania, nauczanie podyplomowe, rozwijanie myślenia medycznego, rola przekazu ustnego i praktycznego w szkoleniu lekarza, a także problemy medycyny opartej na faktach, humanizacji nauczania, roli etyki i problemów jej nauczania. Książka, mimo formy wypowiedzi osobistej, jest przejrzystą i zwięzłą analizą problemu. Uważam ją za bardzo istotną pozycję wobec nieustannych przeobrażeń i reform nauczania medycyny. Pokazuje ona zderzenie lawinowo narastającej wiedzy lekarskiej z potrzebą holistycznego spojrzenia na chorego. Z jednej strony lekarza nie można kształcić jako specjalisty od pierwszych lat studiów, zatraci się bowiem w ten sposób umiejętność widzenia chorego jako człowieka. Z drugiej strony ilość wiedzy medycznej nie pozwala na dobre kształcenie generalisty bez pewnych uproszczeń i uogólnień. Trudno też wydłużać studia czy zwiększać liczbę godzin nauczania. Do tego dochodzi problem kształcenia lekarza, który wykracza znacznie poza sumę nauczanej wiedzy. Dobry lekarz to także umiejętności praktyczne, osobowość, umiejętność kontaktu z chorym, zrozumienie analizy klinicznej problemów chorego. O tym wszystkim i o wielu innych sprawach mówi ciekawie napisana książka prof. R.M.C. Amatriaina, którą polecam zainteresowanym współczesną edukacją lekarską.
Eugeniusz J. Kucharz
Copyright: © 2008 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.