eISSN: 2299-0046
ISSN: 1642-395X
Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
6/2008
vol. 25
 
Share:
Share:
more
 
 

Book review
Ocena podręcznika Teledermatology: A User’s Guide
Hon S. Paka, Karen E. Edison, John D. Whited. Teledermatology: A User’s Guide. Cambridge Medicine, Cambridge University Press, 2008, 160 stron, pierwsze wydanie

Ryszard Żaba

Post Dermatol Alergol 2008; XXV, 6: 305–306
Online publish date: 2009/01/12
Article file
- ocena.pdf  [0.04 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Jest to kompaktowe pierwsze wydanie przewodnika po dynamicznie rozwijającej się nowej dziedzinie – teledermatologii. Podręcznik został napisany przez najwybitniejsze autorytety w tej dziedzinie, badaczy pracujących na różnych amerykańskich uniwersytetach lub w instytutach naukowych armii amerykańskiej [dr Hon S. Pak, Advanced Information Technology Group for the U.S. Army Telemedicine and Advanced Technology Research Center (TATRC) at Fort Detrick]. Wśród 13 współautorów są m.in. specjaliści od telemedycyny – dr Gail Barker czy dr Hon S. Park, dermatolodzy (dr Karen E. Edison, dr Marc Goldyne, dr Daniel Siegel), organizatorzy i zarządzający systemami opieki zdrowotnej (dr Joseph C. Kvedar, dr Joseph Tracy). W 11 rozdziałach opisano nie tylko podstawowe informacje o teledermatologii, ale przedstawiono, w jaki sposób można tę dziedzinę wprowadzić do systemu organizacji opieki dermatologicznej, nie tylko w USA. Okazuje się, że aż 40% populacji amerykańskiej nie ma dostępu do dermatologa. Użycie technologii informatycznych umożliwiających kontakt chorego z lekarzem, lekarza z innym specjalistą w czasie rzeczywistym, np. z wykorzystaniem wideokonferencji, daje nowe możliwości diagnostyczne i lecznicze. Dzięki telemedycynie znika bariera odległości, pozwala ona na podjęcie szybkich działań i – co ważne – ogranicza koszty opieki medycznej. W podręczniku podano wiele istotnych danych technicznych opisujących różne systemy, będące obecnie w użytkowaniu. Należy zauważyć, że większość chorych i lekarzy mających dostęp do tzw. szerokopasmowego Internetu może korzystać z dobrodziejstw teledermatologii. Zastosowanie tej dziedziny to nie tylko telekonsultacje, ale także poradnictwo w zakresie pielęgnacji skóry oraz badania naukowe. To również istotna pomoc w doskonaleniu lekarzy i sprawdzaniu ich wiedzy. W podręczniku omówiono kwestie prawne, etyczne w kontekście regulacji obowiązujących w USA. Nie pominięto także zagadnień ekonomicznych, przedstawiając konkretne w tym zakresie praktyczne rozwiązania. Najczęstsze zastosowania telemedycyny w dermatologii to edukacja chorych i ich rodzin w zakresie chorób alergicznych, łuszczycy i trądziku. Ważna jest również profilaktyka i dostęp do danych medycznych pacjentów, monitorowanie oraz zdalne ich leczenie. Istnieje wiele nowych możliwych zastosowań telemedycznych w dermatologii. Współczesna teledermatologia jest coraz bardziej spersonalizowana. Portale internetowe czy e-mailing pozwalają na analizę odpowiednio przygotowanych formularzy, dzięki którym można postawić wstępną diagnozę, łącznie z analizą fotografii, i zaproponować dalszą diagnostykę oraz leczenie. Taka forma wczesnego kontaktu chorych z grup zwiększonego ryzyka, np. czerniaka, z lekarzem jest relatywnie tania. Dermatolodzy mają coraz lepszy dostęp do danych medycznych pacjentów, do tzw. elektronicznych rekordów. Dane te są gromadzone przez Internet z wykorzystaniem indywidualnego konta chorego lub można analizować nośniki danych w formie kart chipowych, na których są zapisane informacje. Mogą one pochodzić od chorych i ich rodzin, lekarzy i innych pracowników jednostek służby zdrowia. Takie informacje mogą być wprowadzane automatycznie przez medyczne urządzenia pomiarowe. Dostęp do tych danych nie tylko ułatwia diagnostykę i znacznie ją skraca, ale eliminuje niepotrzebne powtarzanie badań, a także umożliwia ocenę leczenia w dłuższym czasie. Elektroniczne rekordy chorych są szczególnie ważne w przypadku migracji. Zmienia się wtedy często lekarz prowadzący. Poprawia się jakość usług medycznych i obniża ich koszty. Warto w tym miejscu wspomnieć o Google Health czy Ogólnopolskim Systemie Ochrony Zdrowia. Telekonsultacje to nie tylko gromadzenie danych medycznych, ale także ich interpretowanie. Dane w dermatologii mogą stanowić: obraz skóry i przydatków, obrazy dermatoskopowe, trichogramy, preparaty cytologiczne i histopatologiczne wyniki badań laboratoryjnych, obrazy USG skóry, obraz wideo pola operacyjnego podczas zabiegu dermatochirurgicznego czy kosmetycznego. Analiza tych danych może odbywać się online, czyli w czasie rzeczywistym, bądź może być odroczona w czasie. Zależy to od zastosowanych technologii informatycznych i potrzeb medycznych. Dane takie mogą być oceniane podczas telekonferencji lub być składowane, a następnie poddane analizie. Telekonsultacja może odbyć się na prośbę pracownika medycznego (np. lekarza, pielęgniarki, kosmetyczki) lub chorego. Wydaje się, że w dermatologii monitorowanie wybranych parametrów zdrowotnych chorego nie jest tak rozwinięte i konieczne jak np. w kardiologii, gdzie urządzenie monitorujące akcję serca w określonych przypadkach może automatycznie przesłać zapis EKG do telekonsultacji. Wiadomo, że urządzenia takie pracują z zasady w trybie online. Zdalne leczenie ma na razie w dermatologii ograniczone znaczenie. Warto jednak wspomnieć o przeprowadzonych już zdalnie operacjach kardiochirurgicznych przy użyciu robota Zeus sterowanego przez lekarza znajdującego się poza salą operacyjną. Być może wysokie koszty szkolenia i unikatowej aparatury uda się obniżyć w najbliższych latach, a wtedy w niektórych przypadkach metoda ta znajdzie zastosowanie w dermatologii. Musi jednak być zapewnione bezpieczeństwo chorego. Na końcu podręcznika znajduje się zestaw różnorodnych kwestionariuszy, w tym dotyczących wywiadu chorobowego i ubezpieczenia zdrowotnego. W kwestionariuszu „C” podano 7 niezwykle przydatnych porad dla osób rozpoczynających przygodę z teledermatologią. Wynika z niego, że aby postawić pierwsze kroki w tej dziedzinie potrzebne jest co najmniej 8-godzinne szkolenie. Wydaje się, że dołączone rysunki poszczególnych okolic anatomicznych człowieka ułatwią też opis stanów dermatologicznych nie tylko online, ale i w codziennej praktyce dermatologicznej. W dodatku „H” przedstawiono szczegółowy protokół obejmujący 10 kroków dla dermatologów prywatnie praktykujących. Zaprezentowano koszty i dochody, jakich należy się spodziewać, prowadząc taką działalność w warunkach amerykańskich. Reasumując, podręcznik ten jest godny polecenia wszystkim dermatologom, którzy planują w najbliższym czasie pracę z wykorzystaniem teledermatologii.
Copyright: © 2009 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe