Termedia.pl
 
 
Wprowadzenie do neurologopedii
pod redakcją Andrzeja Obrębowskiego


Format: B5
Liczba stron: 488
Oprawa: miękka
Download Table of Contents
Termedia Wydawnictwa Medyczne
ISBN: 978-83-62138-78-4
Publish year: 2012
 
„Wprowadzenie do neurologopedii” stanowi unikatowe opracowanie w skali kraju, ponieważ po raz pierwszy problematyka neurologopedii jest przedstawiana od strony medycznej. Zespół autorów, w skład którego wchodzą lekarze – specjaliści wielu dziedzin medycyny (otolaryngologii, audiologii, foniatrii, neurologii dziecięcej i dorosłych, psychiatrii i medycyny pracy), a także uznani specjaliści z zakresu neurologopedii, logopedii, psychologii, surdopedagogiki, fizjoterapii oraz protetyki słuchu, przedstawił w tym opracowaniu szerokie, wieloaspektowe spojrzenie na problemy zaburzeń mowy. [...] Główną tematykę podręcznika stanowią podłoże anatomiczne i patofizjologiczne oraz aspekty kliniczne i zasady rehabilitacji zaburzeń porozumiewania się człowieka, uwarunkowanych nieprawidłowościami w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. [...]
Jest to cenny materiał źródłowy, który z pewnością znajdzie pełne wykorzystanie w kształceniu coraz szerszej rzeszy specjalistów z zakresu nie tylko neurologopedii, lecz także logopedii ogólnej, audiologii i foniatrii, psychologii, pedagogiki specjalnej oraz protetyki słuchu.

prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
Share:
Share:
more
 
 
 
Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.