Termedia.pl
 
 
Migotanie przedsionków
pod redakcją prof. Marii Trusz-Gluzy i prof. Andrzeja Lubińskiego

format B5
liczba stron 154
oprawa miękka
Download Table of Contents
wydawnictwo Termedia
ISBN: 978-83-89825-73-5
 
Profesor dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza jest kierownikiem I Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Górnośląskim Ośrodku Kardiologii w Katowicach Ochojcu. W placówce tej w 1986 r. wykonano pierwszą w Polsce ablację serca i pierwsze wszczepienie kardiowertera-defibrylatora serca (w tamtych latach kierownikiem Kliniki był prof. Leszek Giec), a w 2000 r. przeprowadzono pierwszą ablację serca z użyciem systemu elektroanatomicznego CARTO. W 2008 r. wykonano w tej Klinice 350 ablacji i wszczepiono 187 kardio- werterów-defibrylatorów serca. Profesor Trusz-Gluza od lat zajmuje się zaburzeniami rytmu serca i poświęciła tej tematyce większość dorobku naukowego. Jest autorem wielu opracowań dydaktycznych z zakresu arytmologii, m.in. w podręcznikach Interna, Kardiologia i Podręcznik elektrofizjologii klinicznej. Dwukrotnie była członkiem grup eksperckich Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego opracowujących wytyczne postępowania – Nagła śmierć sercowa (2001, 2003), Wskazania do stymulacji serca i resynchronizacji (2007).


Profesor dr hab. n. med. Andrzej Lubiński, urodzony w Bydgoszczy, kierownik Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i Kardiodiabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Studia medyczne ukończył w Akademii Medycznej w Łodzi, a następnie przez wiele lat pracował w Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie m.in. kierował Pracownią Elektrofizjologii Serca oraz Przychodnią Zaburzeń Rytmu. Pracę doktorską poświęconą lekom antyarytmicznym napisał i obronił na Uniwersytecie w Münster w Niemczech (promotorem był prof. Günter Breithardt), pracę habilitacyjną poświęconą leczeniu za pomocą kardiowerterów-defibry- latorów serca przygotowywał w II Klinice Chorób Serca Akademii Medycz- nej w Gdańsku, której kierownikiem była prof. Grażyna Świątecka. Leczeniem pacjentów z zaburzeniami rytmu serca zajmuje się od 1985 r. Odbył wiele staży zagranicznych, m.in. jako stypendysta stypendium Jana Pawła II na Uniwersytecie w Pawii we Włoszech oraz stypendium naukowego Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Münster w Niemczech. Jest jednym z pionierów ablacji migotania przedsionków w Polsce. Leczenie pacjentów z migotaniem przedsionków jest też jedną ze specjalności kierowanej przez niego Kliniki.
Share:
Share:
more
 
 
 
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe